34 miljoen euro voor projectsubsidies in landbouw in kader van Blue Deal

Vlaanderen zet onder meer in op het gebruik van restwater.
Vlaanderen zet onder meer in op het gebruik van restwater. - Foto: AV

Via de Blue Deal wil Vlaanderen de droogte en de waterschaarste structureel aanpakken. “Landbouwers vormen een deel van de oplossing in de strijd tegen waterschaarste, maar zijn ook bij de eersten om de gevolgen van droogte aan den lijve te ondervinden”, stelt Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD), die over het onderwerp een schriftelijke vraag stelde aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Met de extra middelen uit de cluster Blue Deal van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht wil minister Crevits de transitie naar een nog duurzamere, klimaatrobuuste landbouw stimuleren en versnellen.

Focus op 4 projecten

“Dit wil ik doen door in te zetten op onderzoek, groene investeringen, sensibiliseren, opleiden, adviseren, samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en doorheen de hele keten en via circulair watergebruik”, aldus minister Crevits.

Deze inhoudelijke projecten komen ook terug in de uitwerking van de 4 projecten Vlaamse Veerkracht voor een bedrag van 34 miljoen euro. Deze 4 projecten zijn:

- Droogteresistente teelten (8 miljoen euro)

- Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven (10 miljoen euro)

- Hergebruik van restwater (10 miljoen euro)

- Sensibilisering, opleiding en advisering (6 miljoen euro).

De focus ligt op projectsubsidies en oproepen, maar de middelen kunnen ook deels via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) worden ingezet voor investeringen met een positieve bijdrage aan de waterkwantiteit via de maatregel VLIF productieve en niet-productieve investeringen.

Vastgelegd in 2021 en 2022

Voor een goed begrip: de projecten maken geen deel uit van het strategisch Vlaams GLB-plan 2023-2027 dat in volle voorbereiding is. “Dit gaat immers pas van start in 2023, terwijl de projecten in het kader van de relance Vlaamse Veerkracht in 2021 en 2022 worden vastgelegd”, antwoordt minister Crevits.

Naar inhoud en doelstellingen toe zijn er uiteraard linken tussen Vlaamse Veerkrachtprojecten en het komende GLB, zoals bijvoorbeeld de pre-ecoregelingen, die ook zullen worden ingepast in het Vlaams GLB-plan.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent