Startpagina Aardappelen

Iets minder aardappelen dan meerjarig gemiddelde reeds afgezet

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt dat voor 15 november al 0,7 miljoen ton bewaaraardappelen werd afgeleverd, waarvan 65% onder contract. Samen met de vroege aardappelen is dit goed voor bijna 1 miljoen ton.

Leestijd : 2 min

Dit betekent toch een daling van 12% ten opzichte van het meerjarige gemiddelde. Dat valt volledig toe te schrijven aan de lagere afzet van contracten. Er werden daarentegen iets meer vrije aardappelen afgezet. In vergelijking met vorig jaar noteren we zelfs een daling van de afzet van 17%, maar met wel beduidend meer afzet van vrije aardappelen.

Als we specifiek naar Fontane kijken, dan zien we eenzelfde afzet tijdens de voorbije 2 maanden in vergelijking met vorig jaar en niet veel minder dan in 2019. Omwille van de steeds groter wordende productie de voorbije jaren zien we wel een stijging in deze afzet van 26% ten opzicht van het vijfjarig gemiddelde. Met de grootste toename bij de vrije aardappelen. Procentueel werd ondertussen 10% afgeleverd van de initiële productie.

De afzet van Bintje af land en na korte bewaring ligt dit jaar nog lager dan wat we met de initiële productie zouden verwachten.

Bij Challenger werden er de voorbije 2 maanden beduidend minder aardappelen afgeleverd in vergelijking met vorig jaar, waaronder vooral minder contracten. In Wallonië werd dan weer opvallend meer vrije Challenger afgezet.

Voor de overige bewaarrassen was de afzet de afgelopen weken beduidend lager dan vorig jaar en volledig toe te schrijven aan de contracten. Aan de andere kant werden meer vrije aardappelen afgeleverd (er was een grotere productie van vrije aardappelen).

Huidige voorraad

De totale Belgische aardappelvoorraad op 15 november wordt geschat op 3,26 miljoen ton aardappelen. Deze voorraad is net iets hoger dan vorig jaar. Ook ten opzichte van het vijfjarig gemiddeld is de huidige voorraad 4% hoger en volledig toe te wijzen aan de hogere voorraad contracten. 30% (0,99 miljoen ton) van de huidige voorraad ligt vrij, wat evenveel is als het vijfjarig gemiddelde.

De voorraad Fontane neemt met 2,08 miljoen ton maar liefst 64% in van de totale voorraad. Dit is opnieuw een record voor het ras. Deze hoeveelheid is 46% groter dan het vijfjarige gemiddelde (vergelijkbaar voor vrij en contract). Bintje, Challenger en Innovator nemen elk 7 à 9% in van de huidige voorraad.

De huidige voorraad van Challenger ligt in België 20% hoger dan vorig jaar en zo’n 6% hoger dan het meerjarige gemiddelde. Vooral de hoeveelheid vrije Challenger die nu nog in stock ligt is heel wat hoger dan in 2020. Maar is wel vergelijkbaar met de voorbije 5 jaar.

De voorraad op 15 november van de overige bewaarrassen is dezelfde als in november 2020, maar een stuk lager dan het vijfjarige gemiddelde. Opnieuw is het grootste verschil met vorig jaar te vinden bij de vrije aardappelen. 75% van deze groep rassen ligt momenteel onder contract.

De huidige voorraad ligt ongeveer evenredig verdeeld in Vlaanderen en Wallonië.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Belgapomprijzen zijn stabiel

Aardappelen De Belgapomprijs voor Fontane op vrijdag 18 november 2022 bedraagt 225 euro/ton (zonder BTW). Met BTW bedraagt de prijsnotering 238,5 euro/ton.
Meer artikelen bekijken