Vogelgriep: 2 uitbraken hoog pathogeen vogelgriepvirus op commerciële bedrijven een feit

Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.
Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren. - Foto: MV

Naast de reeds geldende maatregelen die een verspreiding van het virus moeten voorkomen, zijn rond beide pluimveehouderijen een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10km ingesteld. De nieuwe zones komen bovenop de zones die in de afgelopen 2 weken in West-Vlaanderen werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen met vogelgriep over de grens in Frankrijk. Binnen al deze gebieden worden bijkomende maatregelen, naast de reeds geldende maatregelen in het hele land, genomen.

Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

In beide zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.

Ophokplicht in het hele land, voor iedereen

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt).

Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen.

Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

David Clarinval, minister van Landbouw: “Deze uitbraken herinneren ons aan het belang van een strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen die ik in overleg met het FAVV heb geactiveerd in november. Om de schade die de sector in het verleden heeft geleden, te blijven voorkomen, nodig ik zowel hobbypluimveehouders als professionelen uit om hun pluimvee te blijven beschermen. We moeten zeer waakzaam zijn!”

Jean-François Heymans, DG bij het FAVV en Chief Veterinary Officer in België: “We dringen er op aan dat alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren de maatregelen strikt toepassen en voldoende aandacht besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep bij hun dieren door (contacten met) wilde vogels.”

FAVV

Meest recent

Meest recent