Drie nieuwe pluimveehouderijen in bewakingszone in West-Vlaanderen

Deze uitbreiding betekent dat de bedrijven die in de al bestaande zone rond de eerdere uitbraken in Winnezeele en Rexpoede gelegen zijn langer aan de maatregelen onderworpen worden, aangezien de geplande datum van opheffen van dat stukje van de oude zones normaliter in de tijd verschuift. Er zijn geen nieuwe gemeenten betrokken in de verschuiving.

Op de kaart wordt de nieuwe bewakingszone in rood aangegeven, de bestaande zones in blauw.
Op de kaart wordt de nieuwe bewakingszone in rood aangegeven, de bestaande zones in blauw. - Foto: FAVV

Voor professionele houders gelden bijkomende voorzorgsmaatregelen die kunnen geraadpleegd worden via de website van het FAVV. Verder werden in ons land nog 2 bijkomende besmettingen met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld bij wilde vogels, namelijk een torenvalk in Alveringem, in de onmiddellijke omgeving van het besmette bedrijf, en een meeuw in Oostende.

In heel Europa hoge druk van het vogelgriepvirus

Niet alleen in het noorden van Frankrijk is de virusdruk hoog, ook in de rest van Europa blijft het virus rondwaren: bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk (recent een besmetting op een eendenhouderij), het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Italië, waar de situatie heel erg is.

Het gevaar van besmetting schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels. De ophokplicht blijft gelden in het hele land, ook voor particulieren.

LV-DGZ

Meest recent

Meest recent