Startpagina Akkerbouw

Een bloemenweide voor de wetenschap

HoGent zoekt 500 burgerwetenschappers die in eigen tuin een stukje gazon willen omvormen tot een levend laboratorium.

Leestijd : 2 min

Het burgerwetenschapsproject ‘FlowerPower De Tuin’ van HoGent onderzoekt, in samenwerking met Mijn Tuinlab en Knack, hoe je een deel van je gazon het best omtovert tot een mooie bloemenweide.

De deelnemers krijgen een bodemanalyse van hun gazon. Daarna leggen ze 3 proefperkjes van elk 2,25 m2 aan die ze 2 jaar lang beheren als bloemenweide door 2 keer per jaar te maaien. Enkele keren per jaar tellen ze de bloemen, bijen, vlinders en andere insecten in de proefvakjes.

Stephanie Schelfhout,onderzoekster bij AgroFoodNature legt uit: “Het eerste proefperkje moet gewoon 2 keer per jaar gemaaid worden. In het tweede wordt in het gazon een bloemenmengsel van een- en meerjarigen ingezaaid. In het derde perkje zaaien we ook in, maar nadat de graszode is verwijderd. Daarnaast vragen we ook om bodemstalen te nemen. Zo kunnen we heel precies en op grote schaal leren welk beheer de kleurrijkste bloemenweide oplevert en of zo’n kleurrijke bloemenweide aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en andere insecten. Volstaat het om minder vaak te maaien? Moet je bloemen zaaien voor een mooier resultaat? Welke rol speelt de bodem? Op deze en soortgelijke vragen willen we een gefundeerd antwoord formuleren.”

Meerwaarde van grasland

Hoe dan ook hebben graslanden een hoge biodiversiteitswaarde. Maar de natuurwaarde van bloemrijk grasland is niet meer bekend omdat we het amper nog zien, zegt Stephanie Schelfhout: “De typische bloemrijke graslanden van weleer zijn verdwenen, vooral onder druk van de intensivering van de landbouw. Momenteel bestaat slechts 3  % van de Vlaamse oppervlakte uit biologisch waardevolle graslanden, een fractie van een eeuw geleden. Als alle tuinen samen een klein beetje doen, dan kunnen we van die 3  % misschien 4  % maken. Dat lijkt weinig, maar het is een wezenlijke stap vooruit voor onze bestuivers, zoals bijen, hommels en vlinders.”

Maai Mei Niet

De thematiek van het FlowerPower-onderzoek leunt dicht aan bij de campagne ‘Maai Mei Niet’ van Knack. Een samenwerking lag dus voor de hand, schetst mede-onderzoekster Jorunn Dieleman: “Het uitgangspunt van Maai Mei Niet is dat iedereen met een tuin iets kan doen voor de natuur. In Vlaanderen bestaat bijna 10  % van de oppervlakte uit tuinen. Dus gazons – of een deel ervan - anders beheren, kan een gigantische boost betekenen voor de biodiversiteit en een bijdrage leveren om de klimaatcrisis te helpen afwenden. Onze meerwaarde voor de campagne Maai Mei Niet bestaat erin dat we die van een meer wetenschappelijke basis voorzien met de data die wij via ons onderzoek verzamelen en analyseren.”

HoGent

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken