Demir erkende in 2021 3.473ha als natuurreservaat

Vlaanderen telt momenteel ongeveer 97.245 ha natuur onder effectief natuurbeheer (7,13%), waar dat eind 2019 nog maar 93.691 ha (6,9%) was.
Vlaanderen telt momenteel ongeveer 97.245 ha natuur onder effectief natuurbeheer (7,13%), waar dat eind 2019 nog maar 93.691 ha (6,9%) was. - Foto: SN

Het gaat om een oppervlakte van meer dan 5.200 voetbalvelden groot verspreid over meer dan 60 gebieden in Vlaanderen die door de erkenning extra bescherming genieten en via een natuurbeheerplan streefdoelen krijgen voor de biodiversiteit.

doordachte toegankelijkheidsregelingen

Demir: “Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we niet alleen voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur, we kunnen bezoekers maximaal laten genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten dankzij weldoordachte toegankelijkheidsregelingen. Een win-win dus voor mens én natuur.”

Vlaanderen telt daardoor momenteel ongeveer 97.245 ha natuur onder effectief natuurbeheer (7,13%), waar dat eind 2019 nog maar 93.691 ha (6,9%) was.

Een natuurreservaat is een gebied dat specifiek wordt beheerd om de natuurwaarden in stand te houden en/of verder te ontwikkelen. Voor natuurreservaten geldt een streng natuurbeheersplan, met een streefdoel voor de biodiversiteit. Ze moeten belangrijke habitats, populaties van inheemse dier- en plantensoorten en milieu van hoge natuurkwaliteit en biodiversiteit omvatten. Er moet ook een toegankelijkheidsplan worden opgesteld zodat bezoekers de draagkracht van het gebied niet aantasten. Tegelijk werd daarom in 2021 voor 5.027 ha bestaand natuurreservaat een actuelere toegankelijkheidsregeling uitgewerkt via een hernieuwingsprocedure.

Mens en natuur

“Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in ons beleid. Stellingen dat Vlaanderen daarvoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We maken er ruimte voor en we beschermen het ook. De roep naar toegankelijke natuur klonk luider dan ooit. Tijdens de coronacrisis zijn we massaal onze bossen, natuurgebieden en parken ingetrokken om te wandelen en van de natuur te genieten. Door de erkenning van bijkomende natuurreservaten beschermen we méér natuur én zorgen we ervoor dat iedereen er van kan genieten zonder de draagkracht van de gebieden aan te tasten”, klinkt het bij Demir.

Niet zomaar elke stukje bos of natuur kan erkend worden als reservaat. Om erkend te kunnen worden als natuurreservaat moet een terrein belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dier- en plantensoorten en een hoge natuurkwaliteit en hoge biodiversiteit bezitten. Maar bovenal moet ook iemand het beheer op zich nemen. Dat kan de Vlaamse overheid zijn, maar enorm vaak zijn dat ook vrijwilligers van talloze natuurverenigingen.

Vlaanderen telt momenteel ongeveer 97.245 ha natuur onder effectief natuurbeheer, een getal dat volgend jaar wellicht de kaap van 100.000 ha zal overstijgen. Dat omvat naast de natuurreservaten ook onder meer de gebieden met een Uitgebreid Bosbeheerplan, militaire domeinen die als natuur beheerd worden of parken met een beheerplan.

Kabinet Demir - SN

Meest recent

Meest recent