Top van Vlaams mestbeleid : ‘Nog meer bewustwording en onderzaai van gras in maïs’

Onderzaai van gras in maïs wordt aangeraden.
Onderzaai van gras in maïs wordt aangeraden. - Foto: VLM-B3W

Het staat vast dat bijvoorbeeld de klimaatverandering impact heeft op de waterkwaliteit. “Het weer beïnvloedt de uitspoeling van nitraat en daar heeft de landbouwer uiteraard geen grip op. Het weer beïnvloedt daarnaast, zij het deels, de hoeveelheid nitraat die achterblijft in de bodem. Op hoeveel nitraat achterblijft in de bodem, heeft de landbouwer wel impact. Door het toepassingen van de juiste praktijken en technieken kunnen landbouwers inspelen op het wijzigende klimaat, zoals droogte, en tegelijk hun meststoffenverliezen kunnen doen dalen. Als dat onvoldoende gebeurt, verhogen de nitraatgehaltes”, zegt Koen Desimpelaere.

Het stokpaardje

Voor Bart De Schutter zouden landbouwers nog bewuster moeten omgaan met de bemesting. “Cruciaal hierin is een bodemanalyse in het voorjaar. Zo wordt duidelijk hoeveel de bodemvoorraad aan nutriënten bedraagt. Ik ben ervan overtuigd dat nog heel wat winst te boeken valt als de land- en tuinbouwers met die gegevens verder aan de slag gaan.”

Het stokpaardje van Koen Desimpelaere is dan weer de onderzaai van gras in maïs. “Het vraagt niet zoveel moeite, maar vindt moeilijk ingang. Ik daag de maïsboeren - en dat zijn er veel - uit om hiervan werk te maken en te tonen dat ze het kunnen. En ze zullen het kunnen. Die techniek kan de nitraatuitspoeling in de maïs volledig oplossen.”

Verder zal de Mestbank blijven inzetten op mestfraude. “Het is echt een slag in het gezicht van alle betrokkenen die wel inspanningen leveren om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo zetten we sterker in op risicogestuurde metingen van de producten van de mestverwerking en voeren we meer onaangekondigde controles uit.”

Vooravond MAP7

Intussen staan we stilaan aan de vooravond van MAP7. “Dat wordt een heel belangrijke oefening om de Vlaamse landbouw in evenwicht te brengen met de ecologische en landschappelijke draagkracht van de omgeving. Het is geen geheim dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. De voorbije 3 decennia is de waterkwaliteit ontegensprekelijk verbeterd. Maar de laatste jaren blijft ze in het beste geval ter plaatse trappelen, of gaat ze achteruit. En daarbij rijst de vraag of de huidige recepten volstaan om die kwesties aan te pakken. Het laaghangend fruit is immers geplukt. We moeten grijpen naar andere oplossingen als we de doelstellingen willen bereiken.”

“Als Mestbank zetten we graag mee onze schouders onder een effectieve, handhaafbare regeling gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en fijnmazige modellen. Verder bouwend op de goede dingen van de huidige regelgeving, niet te beroerd om te stoppen met onderdelen die niet werken en door nieuwe maatregelen te nemen”, aldus De Schutter.

LV-VLM

Meest recent

Meest recent