Jagers plantten in Vlaanderen hagen en bomen

Jagers plantten zo’n 20.515 bomen en haagplanten verspreid over Vlaanderen.
Jagers plantten zo’n 20.515 bomen en haagplanten verspreid over Vlaanderen. - Foto: MG

Het gaat specifiek om inheemse soorten, zoals de zwarte els, winter- en zomereik, beuk, mei- en sleedoorn, gele en rode kornoelje. “De keuze voor streekeigen biodiversiteit moet de grote monoculturele landschappen doorbreken”, zegt Marcel Lemmens, trekker van het initiatief.

De planten werden op verschillende verzamelplaatsen in Vlaanderen geleverd, daarna kwamen de jagers hun waren ophalen om ze vervolgens in hun eigen jacht te verpotten’. De extra aanplanting zorgt voor dekking en voedsel voor allerhande dieren.

“De actie moet de lokale biotoopverbetering in de hand werken”, aldus Lemmens: “Dat doen jagers namelijk: biotoop beheren, biotoop bijbouwen, uit liefde en respect voor de natuur. En door een gezamenlijke aankoop vallen de kosten bovendien te drukken.”

Maarten Goethals

Meest recent

Meest recent