Aanhoudend hoge prijs voor tarwe wereldwijd

Wereldwijd blijven de tarweprijzen hoog.
Wereldwijd blijven de tarweprijzen hoog. - Foto: LBL

Er is een heel volatiele raapzaadmarkt. De correlatie tussen raapzaad en soja, die eerder overduidelijk aanwezig was, blijft de laatste maanden zoek. De inflatie in de VS blijft de markt grote zorgen geven. Hoge inflatie verzwakt de positie van de dollar. De inflatie in de VS wordt mede veroorzaakt door een forse stijging in de olieprijs, en die zorgt weer voor inflatie. Waar gaat dit stoppen?

“Analisten verwachten dat deze opgaande spiraal nog enige tijd (misschien wel heel 2022) zal kunnen blijven aanhouden. Daarmee zal dus de prijs van bio-ethanol meegetrokken worden en zullen de prijzen voor koolzaad ook hoog blijven/stijgen. De zwakkere dollar compenseert dit mogelijk enigszins. De algemene tendens is dat palm- en sojaolie ook stevig geprijsd zullen blijven. Door te hoge kostprijzen (onder meer kunstmest) verwacht men dat het productieareaal van met name palmolie niet zal stijgen”, stelt expert Raf Beyers.

Soja

De Amerikaanse beurs Cbot noteerde een daling in de prijzen voor soja. Door verbeterende weersomstandigheden in Zuid-Amerika lijkt de beurs wat garantiepremie uit de markt te halen. “We lazen een forse afname van circa 6% aan sojaverbruik in de Filipijnen door afnemende productie van varkens- en kippenvlees. De afgelopen week zien we wereldwijd een stabilisatie van de sojaprijzen. De kosten om de soja te verwerken en te transporteren stijgen nog wel altijd, wat dus niet zal leiden tot een daling van de prijzen op de Europese markten, verwachten we.”

Maïs

Maisprijzen blijven redelijk stabiel. “Weersomstandigheden in Argentinië verbeteren wel, maar op middellange termijn blijven de weersverwachtingen gematigd. Het komt erop neer dat er links en rechts echt records aan productieverwachtingen zijn (bijvoorbeeld in Oekraïne), maar dat er daartegenover ook ‘records’ aan vraag liggen vanuit bijvoorbeeld China.”

Tarwe

Analisten verwachten een aanhoudend hoge prijs voor tarwe. “De stijgende productiekosten vertalen zich in de beursprijzen. Tel daarbij op dat de impact van de coronapandemie zal afnemen en dat daardoor de vraag zal stijgen vanuit de retail. Ook is het aanbod matig/tegenvallend door onder meer de weersomstandigheden in Brazilië/Argentinië en Europa”, aldus Raf Beyers.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent