Demir wil akkervogels helpen overleven en zo Vlaamse landschapskwaliteit verbeteren

Ondanks de gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze landbouwgebieden blijft de populatie achteruitgegaan.
Ondanks de gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze landbouwgebieden blijft de populatie achteruitgegaan. - Foto: Pixabay

Het gaat niet goed met de akkervogel. Ondanks de gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze landbouwgebieden blijft de populatie achteruitgegaan. Enkele van de oorzaken zijn de steeds intensievere landbouw en toename van het gebruik van pesticides. Daardoor vinden akkervogels moeilijker voedsel, voor zichzelf en voor hun jongen.

Het soortenbeschermingsprogramma moet daar op 5 jaar tijd verbetering in brengen. Bedoeling is om bepaalde initiatieven structureler aanpakken in heel Vlaanderen, zoals de maatregel waarbij landbouwers beheerovereenkomsten voor akkervogels kunnen aangaan met de Vlaamse Landmaatschapij (VLM).

De medewerking van de landbouwsector is essentieel, benadrukt Demir. "Dit initiatief is dan ook voorafgaand besproken met de landbouwverenigingen. Het nieuwe landbouwbeleid kan alvast extra stimulansen bieden via diverse beheerovereenkomsten en ecoregelingen", aldus de minister.

Belga

Meest recent

Meest recent