Startpagina Veeteelt

Slachthuis Ryckaert in Eeklo dicht wegens overtredingen dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts sluit slachthuis Ryckaert in het Oost-Vlaamse Eeklo. Er werden voornamelijk varkens geslacht. Zowel aanwezige dierenartsen als de Inspectiedienst Dierenwelzijn hebben in het voorbije jaar verschillende malen zware overtredingen vastgesteld.

Leestijd : 4 min

De Vlaamse Regering communiceert dat er dieren hard werden geslagen, elektrische prikkelaars buitensporig werden gebruikt en er ernstige fouten gemaakt werden bij het slachten zelf. Een proces-verbaal uit 2020 stelt dat varkens overgoten werden met heet water nog voor ze bedwelmd waren. Zo’n duizendtal dieren werden er wekelijks geslacht. Er werken een twintigtal mensen.

Het slachthuis kreeg meerdere malen de kans om de problemen aan te pakken, maar blijft dezelfde fouten maken. “Wie niet wil horen, moet voelen”, zegt Weyts. “De exploitatie moet per direct stopgezet worden en kan pas heropstarten als de werking structureel veranderd is. Ook in een slachthuis moeten dieren nog altijd fatsoenlijk behandeld worden”.

Strenger tegen dierenmishandeling

Sinds de regionalisering in 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Er wordt strenger opgetreden tegen het verwaarlozen en mishandelen van dieren. Boetes zijn verhoogd en straffen verzwaard. De Dienst Dierenwelzijn werd meer dan verdubbeld en er kwam daarnaast een extra team van 50 dierenartsen die in de slachthuizen toezien op de behandeling van dieren. Er werden ook convenanten afgesloten met de slachthuissector, waarin onder meer afspraken werden vastgelegd over uitgebreid cameratoezicht. Het Vlaamse basisprincipe is duidelijk: vermijdbaar dierenleed moet effectief vermeden worden – ook in de slachthuizen.

Te veel overtredingen

Dierenminister Ben Weyts heeft nu beslist om slachthuis Ryckaert in Eeklo te sluiten. De exploitatie moet onmiddellijk stopgezet worden. Weyts beroept zich daarvoor op de Europese Controle- en Dodingsverordeningen. In iets meer dan een jaar kwamen er diverse meldingen van dierenartsen die toezien op de activiteiten in slachthuis Ryckaert en de transporten op weg naar dit slachthuis, waar runderen, varkens en paarden geslacht worden. In dezelfde periode heeft de Inspectiedienst tot 4 maal toe ernstige overtredingen vastgesteld.

Zo werd er een PV opgemaakt in december 2020, toen onder andere werd vastgesteld dat varkens overgoten werden met heet water nog voor ze bedwelmd waren. Een volgend PV kwam er in maart 2021, toen bleek dat dieren zeer hard geslagen werden met een peddel en dat elektrische prikkelaars buitensporig gebruikt werden. Sommige medewerkers beschikten niet over de vereiste attesten.

In december 2021 werden er nog meer overtredingen vastgesteld, onder meer omwille van de brute behandeling van de dieren. Een nieuw PV eerder deze week – met opnieuw beschrijvingen van geweld tegen dieren, ontoereikende welzijnsomstandigheden en fouten tijdens de slachtprocedure – was de druppel.

Verbetermaatregelen niet toegepast

Behalve serieuze boetes kreeg slachthuis Ryckaert het voorbije jaar ook telkens verbetermaatregelen opgelegd. De uitbaters hebben die kansen echter niet gegrepen: keer op keer werd bij een opvolgcontrole soortgelijke overtredingen vastgesteld. “Als boetes niet helpen, dan gaat de boel dicht. De exploitatie kan pas opnieuw opstarten als de uitbaters de werking structureel veranderen”, zegt Weyts. “In Vlaanderen pikken we deze wantoestanden niet meer”.

Directie perplex

De directie van slachthuis Ryckaert in Eeklo reageert verbaasd op de beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om het bedrijf te sluiten na een reeks inbreuken op het dierenwelzijn. "Dit slaat in als bom", zegt Michaël Goethals, die het slachthuis samen met Dominique Ryckaert uitbaat. "Ik had niet verwacht dat zoiets kon gebeuren zonder dat het departement mij zou verwittigen. Ik sta helemaal perplex."

Voor de overtredingen zijn meermaals boetes uitgeschreven en verbetermaatregelen voorgeschreven. Het bedrijf ontkent niet dat er in het verleden problemen zijn geweest. "Er zijn inderdaad enkele bezoeken geweest van Dierenwelzijn", zegt Goethals. "Maar er was weinig tot geen communicatie, buiten het filmen en neerschrijven van hetgeen ze zien."

Constructieve dialoog nog mogelijk?

De uitbater van het slachthuis wil een constructieve dialoog en beweert dat overwegingen zoals snelheid of volume niet spelen bij het slachten van de dieren. "Ik denk dat het overdreven is", zegt Goethals, "en zou de minister willen uitnodigen. Het verwondert mij dat er op deze manier gereageerd wordt, en zeker dat er geen mogelijkheid is tot verweer." Dat lijkt niet te stroken met de communicatie van de Vlaamse regering, die stelt dat aan de verbetermaatregelen geen gevolg werd gegeven. "De uitbaters hebben die kansen niet gegrepen: keer op keer werden bij een opvolgcontrole soortgelijke overtredingen vastgesteld", klinkt het.

Goethals relativeert enkele wantoestanden bij het transport van de dieren, maar lijkt zich het incident met heet water wel te herinneren. "Ik denk dat het mogelijk wel gebeurd is, al is het lang geleden", verklaart hij. Toch wil Goethals tegenspreken dat varkens bij Ryckaert bruut behandeld worden of dat heet water in het slachtproces wordt gebruikt nog voor een bedwelming geslaagd is. "Ik heb geen belang bij de snelheid waarmee die dieren behandeld worden", zegt Goethals.

‘Ik heb niets te verbergen’

"Ik slacht 140 dieren per uur. Bij andere slachthuizen is dat 300 tot 400 dieren per uur." Door die kleinschaligheid kan de tijd die nodig is om dieren tijdig te verdoven, gerespecteerd worden, stelt hij. "Het moet gebeuren zoals het moet gebeuren. Dan liever wat trager en wat beter."

Doordat de directie zich liet verrassen door de sluiting, is het nog niet duidelijk hoe het verder moet met het bedrijf en het personeel. De zaakvoerder wil in beroep gaan en vraagt overleg met de administratie. "Ik heb niets te verbergen. Er hoeven geen fundamentele problemen te zijn", klinkt het. De slachtactiviteiten zullen alleszins moeten worden stopgezet tot het bedrijf groen licht krijgt van de bevoegde diensten. Ryckaert opereert echter ook als groothandel en kan op die manier actief blijven.

Vlaamse Regering - Belga - MV

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken