Startpagina Uw stem

De visie van de Europese Commissie op koolstoflandbouw is ontoereikend, volgens Boerenforum

ECVC, European Coordination Via Campesina, waar ook Boerenforum lid van is, blijft erbij: de richting die de Europese Commissie aangeeft over duurzame koolstofcycli (SCC) is misplaatst en onvoldoende om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.

Leestijd : 3 min

In het kader van de informele vergadering van de Agri Raad op 7 en 8 februari jongstleden in Straatsburg, vroeg ECVC opnieuw aan de EU om de logica omtrent de koolstoflandbouw te herdenken en te zorgen voor een coherente overgang naar agro-ecologie, gebaseerd op kleinschalige en middelgrote landbouwbedrijven.

Bezorgdheid

ECVC hield op 7 februari een persconferentie, waarbij boeren uit gans Europa aanwezig waren. Sprekers van diverse boerenorganisaties uit Frankrijk, Spanje, Roemenië en Duitsland kwamen bijeen om hun bezorgdheid over de SCC-mededeling te delen. ECVC is in het bijzonder bezorgd over het voorgestelde certificeringsmechanisme (dat reeds wetenschappelijk betwist wordt), alsook over de huidige focus op koolstofkredieten en de koolstofmarkt.

Schijnoplossingen

‘Koolstofboeren’ (carbon farming) zoals Europa het nu wil implementeren, is gebaseerd op geïsoleerde en niet-geïntegreerde agro-ecologische praktijken en op onbewezen schijnoplossingen, gebaseerd op technologie en genome editing. De voorgestelde aanpak van Europa kan je in het beste geval naïef noemen, maar is in feite het resultaat van de macht en invloed van particuliere actoren en multinationals die willen blijven vervuilen. Ze willen boeren en landbouwgrond gebruiken om hun emissies te compenseren.

30% van de Europese begroting wordt besteed aan het GLB, zodat onze landbouwers de Europese bevolking kunnen voeden. In de mededeling van het SCC staat echter dat het GLB de duurzame landbouw niet kan ondersteunen op lange termijn.

Privé-investeerders

Als oplossing wendt de Europese Commissie zich tot privé-investeerders voor het financieren van milieumaatregelen en ecosysteemdiensten. Hierdoor werkt men niet verder aan een verandering van het onhoudbare systeem. Terwijl dat eigenlijk de kern van de zaak zou moeten zijn: het wegwerken van niet-duurzame systemen in plaats van ze te compenseren.

Deze financiële strategie geeft nog meer macht aan grote bedrijven, die keer op keer bewijzen dat ze meer geïnteresseerd zijn in het verhogen van hun winsten dan in het welzijn van de burgers. Ze zal leiden tot nog meer onverwachte gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit, tot nog meer problemen bij de toegang tot land voor boeren, en tot nog meer sociale, gezondheids- en economische schade voor plattelandsgemeenschappen.

Geen stabiel inkomen

Subsidies voor koolstofgerelateerde praktijken vormen geen stabiel inkomen voor landbouwers. Vooral niet als ze afkomstig zijn uit de privé-sector. Integendeel, ze maken het voor boeren nog moeilijker om prijzen te krijgen die de productiekosten dekken. Uiteindelijk leidt dit tot meer corruptie en tot machtsconcentratie, de basis van veel klimaat- en landbouwproblemen.

In plaats daarvan moeten we zorgen voor een overgang naar betere praktijken met respect voor klimaat en omgeving. Een overgang naar systemen die op agro-ecologie gebaseerd zijn. Systemen die ecologische, sociale en economische rechtvaardigheid en lokaal, gezond voedsel voor de samenleving garanderen.

Garantie op faire prijzen voor de boeren is daarvoor een voorwaarde, die moet worden bereikt door meer economische steun in het overheidsbeleid, ambitieuze nationale strategische plannen, marktregulering en het afstappen van een handelsbeleid dat boeren en burgers schade berokkent, zowel in de EU als in de rest van de wereld .

Klimaatverandering

ECVC zet zich in voor de strijd tegen klimaatverandering en ondersteunt de doelstellingen van de Green Deal volledig. Niettemin zijn we van mening dat het steunen en integreren van kleinschalige boeren een beslissende factor zal zijn in deze strijd en we roepen de EU-instellingen op om dezelfde inzet te tonen door echte veranderingen in het overheidsbeleid door te voeren.

Boerenforum

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken