Mecanic’Show 2017 legde nadruk op comfort, veiligheid en kwaliteit

De Quantum smalspoortractoren van Case IH hebben een geavanceerd luchtfiltersysteem aan boord.
De Quantum smalspoortractoren van Case IH hebben een geavanceerd luchtfiltersysteem aan boord.

In totaal werden er negentien machines voorgesteld aan het publiek en voorzien van de nodige commentaren. In dit artikel beperken we ons tot noviteiten die hoofdzakelijk op de akkerbouwsector slaan.

De vertegenwoordigers van de bedrijven waarvan het materieel door de commissie Machines en Producten werd geselecteerd, ontvingen tijdens de beurs een officieel diploma. We zien ze hier samen met de organisatoren van de beurs.
De vertegenwoordigers van de bedrijven waarvan het materieel door de commissie Machines en Producten werd geselecteerd, ontvingen tijdens de beurs een officieel diploma. We zien ze hier samen met de organisatoren van de beurs.

Kverneland 2500 I-Plough

Kverneland Benelux bv

De afstand tussen velden en boerderij wordt steeds groter door het toenemen van de schaal van het landbouwbedrijf. De verplaatsing over de weg met een traditioneel in de hefinrichting gedragen ploeg, vraagt een bijzondere oplettendheid van de bestuurder. Zo moet hij constant op de ploeg toezien, zeker in bochten, om ongelukken te vermijden.

Om de veiligheid op de weg te verhogen heeft Kverneland een nieuw concept ontwikkeld en gepatenteerd voor zijn ploegen van de 2500I-Plough serie. Dit nieuwe concept herbergt meerdere innovaties. Om de ploeg in transportmodus te brengen moet de aankoppelbok ontgrendeld worden en naar voren gekanteld. Een nieuwe draaibare aankoppelingsvoorziening wordt nu zichtbaar. Het derde punt of de topstang blijft gemonteerd, maar door het loskoppelen van de aankoppelingsbok wordt de gedragen ploeg nu een getrokken ploeg (voor het wegtransport) met scharnierpunt ter hoogte van de hefinrichting. De ploeg kan nu beter, en voornamelijk in bochten veel veiliger de tractor volgen.

Hiernaast is de 2500 I-Plough volledig instelbaar vanuit de tractorcabine dankzij het Isobus communicatieprotocol. Afstellen van werkdiepte, de breedte van de eerste schaar, en andere instellingen kunnen nu allemaal van op de bestuurdersstoel plaatshebben.

De Kverneland 2500 I-Plough gedraagt zich als een gedragen ploeg in het veld en als een getrokken werktuig op de weg om o.a. de veiligheid te verhogen.
De Kverneland 2500 I-Plough gedraagt zich als een gedragen ploeg in het veld en als een getrokken werktuig op de weg om o.a. de veiligheid te verhogen.

Kuhn HR 6040R

Packo-Agri

Kuhn brengt de nieuwe toeplooibare rotoreg HR 6040R uit met een werkbreedte van 6m. Deze rotoreg is bestemd voor een intensief gebruik met tractoren die over een groot vermogen beschikken, tot 460 pk. Met dit vermogensniveau zijn de transmissiekasten onderhevig aan een intens gebruik. Om mogelijke problemen hierdoor te verhelpen, heeft Kuhn deze serie rotoreggen uitgerust met een bewakingsmonitor die de naam KTC 20 meekreeg. Deze is in de tractorcabine geplaatst en laat toe om de temperatuur en het werkregime in de aandrijfkasten te controleren.

Van het ogenblik dat een koppelbegrenzer of temperatuursonde wordt geactiveerd, kan de bestuurder snel ingrijpen en een panne verhelpen.

De fabrikant houdt het niet bij deze ‘bewakingsmonitor’. Zo kunnen de rotoreggen van deze serie uitgerust worden met een speciaal koelsysteem voor de transmissieolie van de centrale aandrijfkast. Deze is ook versterkt uitgevoerd.

Op vlak van instellingen van de rotoreg kunnen we de hydraulische instelling noemen van de werkdiepte én de hydraulisch bediende afstelling van de nivelleerbalk. Deze instellingen gebeuren vanaf de bestuurderszetel. De afregeling kan dus direct tijdens het werk gebeuren afhankelijk van de heersende omstandigheden.

Een bewakingssysteem beheert de temperatuur en belasting in de aandrijflijn van de Kuhn HR 6040R rotoreggen.
Een bewakingssysteem beheert de temperatuur en belasting in de aandrijflijn van de Kuhn HR 6040R rotoreggen.

Tecnoma Pentix SP

Bini bvba

De bescherming van de omgeving is een heel belangrijke kwestie in de moderne landbouw. Dit zowel vanuit milieu-oogpunt als vanuit de rendabiliteit van het landbouwbedrijf. Rekening houdend met het feit dat de weersomstandigheden kunnen veranderen tijdens een gewasbespuiting, kan ook het doptype wijzigen tijdens de toepassing. Nog steeds in de geest van het verhogen van de prestaties van de machine, maar ook in de bescherming van de gebruiker, stelt Technoma nu de Pentix SP voor, de eerste dophouder met pneumatische selectiekeuze van de spuitdop.

Met dit nieuwe systeem is het niet meer nodig om van de tractor te komen en de handschoenen aan te doen om manueel bij iedere dophouder, de gewenste dop te gaan selecteren. Hierdoor wordt tevens op tijd bespaard. Iedere impuls op de bedieningskast zorgt ervoor dat de dophouder 72 graden draait (in het geval van de pentajets met vijf doppen). Het draaien van de dophouder gebeurt dankzij een kleine pneumatische cilinder per dophouder.

Deze nieuwe technologie laat aan de gebruiker toe om heel makkelijk en in alle veiligheid het doptype te kiezen dat aanwezig is op zijn spuitmachine en dit in functie van de actie van het moment, het toegepaste volume water per ha, en natuurlijk ook de klimatologische omstandigheden van het moment.

De Tecnoma Pentix SP is voorzien van pneumatische dopselectie.
De Tecnoma Pentix SP is voorzien van pneumatische dopselectie.

Hardi-Evrard

Meteor 6x6

Distritech Joskin

Evrard innoveert door de presentatie van de eerste getrokken spuitmachine die af fabriek voorzien is van wielaandrijving. Deze noviteit kreeg de naam Meteor 6x6 mee en maakt de inzetbaarheid van de spuitmachine groter, zeker in de aardappelteelt. De Meteor 6x6 laat aan de landbouwer toe om op het juiste moment de bespuiting uit te voeren, zelfs na een hevige regenbui, zodat de behandeling steeds op het ideale tijdstip kan gebeuren.

De 6x6 voorziening maakt het mogelijk om een deel van het motorvermogen over te dragen richting de wielen van de spuitmachine dankzij een hydraulische voorziening die onafhankelijk en autonoom werkt. Het systeem wordt op vraag van de bestuurder in werking gesteld op het moment dat deze moeilijkheden ondervindt op het terrein door een modderig oppervlak of een hellend terrein. De voorziening werkt ook al achteruit rijdend maar ook om de werktuigcombinatie af te remmen tijdens afdalingen, waar de tractor wel eens durft te glijden in plaats van te remmen.

Om de snelheid van de spuitmachine te synchroniseren met deze van de tractor wordt er gebruik gemaakt van twee hydraulische wielmotoren met een ontkoppelingsventiel tussen beide. Hiernaast is er een hydraulische pomp met groot debiet en een bedieningsunit. Hier wordt de reële snelheid waargenomen via gps-signaal en vergeleken met de snelheid van de tractor. Zo kan vervolgens de rijsnelheid tussen tractor en spuitmachine gesynchroniseerd worden door het gepast aansturen van de hydraulische wielmotoren.

De Hardi-Evrard Meteor 6x6 spuitmachine heeft aangedreven wielen.
De Hardi-Evrard Meteor 6x6 spuitmachine heeft aangedreven wielen.

Kuhn Optifiller

Packo-Agri

De nieuwe gedragen spuitmachine, Deltis 2 van Kuhn, is ontwikkeld voor het gebruik op gemengde en op veehouderijbedrijven die op zoek zijn naar eenvoud, betrouwbaarheid en veiligheid in het gebruik. Deze nieuwe reeks spuitmachines volgt de eerdere Deltis-serie op en beschikt over talrijke nieuwe evoluties. Zo is er het nieuwe chassis dat tegelijk licht en robuust is, wat van de Deltis 2 één van de lichtste spuitmachines op de markt maakt. Het nieuwe design van de spuittank maakt het mogelijk om tot 1.300 liter vloeistof mee te nemen.

De grote nieuwigheid bij deze spuitmachine is de nieuwe vulspoeltank die gepatenteerd is en de naam Optifiller meekreeg. De vulspoeltank is zo gebouwd dat hij tegelijk duurzaam is en weerstand biedt aan agressieve producten én bovenal kan toegevouwen worden als hij niet in gebruik is. Deze vulspoelbak biedt een inhoud van 42 liter als hij is uitgeplooid en is geheel geïntegreerd in toegeplooide toestand met het chassis van de spuit.

In opengeplooide toestand biedt de Optifiller een grote opening zodat grote hoeveelheden product makkelijk en comfortabel geladen kunnen worden. Een spoellans vergezeld de vulspoelbak en verzekert de reiniging op een veilige en snelle wijze. Net zoals bij andere spuitmachines uit het gamma gebeurt het vullen rechtopstaand vanop de begane grond waarbij de gebruiker zich voorover moet buigen om product richting de vulspoeltank te brengen. Nieuwe spuitbomen in staal en aluminium met lengtes van 15 tot 24 meter worden aangeboden op de spuitmachine.

De Kuhn Optifiller is een toeplooibare vulspoelbak voor de nieuwe gedragen Deltis 2 serie.
De Kuhn Optifiller is een toeplooibare vulspoelbak voor de nieuwe gedragen Deltis 2 serie.

CIPF Eruistop

De Eruistop-machine is de vrucht van een ontwikkeling door het landbouwcentrum CIPF (Centre Indépendant de Promotion Fourragère) gefinancieerd door Wallonië. De techniek van deze machine laat toe om de erosie in de maïsteelt te reduceren én past bovendien perfect in het thema van de beurs ‘In actie voor het klimaat’. Maïs is één van de grootste teelten in ons land, de landbouwoppervlakte die hieraan besteed wordt is dus aanzienlijk, ook het risico op erosie is dus behoorlijk.

Het CIPF heeft gewerkt aan het op punt stellen van een machine waardoor erosie in de maïsteelt kan teruggedrongen worden. De machinecombinatie die uitgewerkt werd, bestaat uit een rotoreg, een anti-erosierol en een vierrijïge zaaimachine met schijven. Het onderzoek spitste zich voornamelijk toe op de looprol van de rotoreg, maar richtte zich ook verder richting de nivelleerbalk van de rotoreg. Deze is nu zodanig aangepast dat deze een max-imum aan aarde richting de zaailijn van de maïs brengt.

Wat de anti-erosierol betreft is dit een klassieke kooirol waar metalen blokken in zijn aangebracht die op een alternerende wijze zijn opgesteld. Zo wordt er afwisselende een hoopje aarde gecreëerd en een putje. Deze techniek zorgt ervoor dat de snelheid van het afstromende water geremd wordt, waardoor ook minder bodemdeeltjes meegenomen worden. Is er toch afstromend sediment, dan kan dit in de gemaakte kuiltjes opgevangen worden.

Volgens het landbouwcentrum is het resultaat van de machine dat er 65% minder afstromend sediment is en dat de erosie op perceelsniveau met 80% wordt terug gebracht als er hier hellingen van meer dan 10% in zitten.

Als de Eruistop anti-erosierol wordt ingezet, dan dient er gebruik gemaakt te worden van een zaaimachine met schijven zodat er een regelmatigere zaaidiepte van de maïs nagestreefd kan worden. De loopwielen van de zaaimachine werden dan weer verwijderd omdat ze ervoor zorgden dat de hoopjes aarde werden uitgevlakt en er hier net een mooi spoor was waar (geul)erosie kan op te treden. De aandrijving van de zaaimachine gebeurt nu via de Eruistop anti-erosierol.

De CIPF Eruistop is een machinecombinatie om maïs te zaaien waarbij het optreden van erosie in het veld sterk gereduceerd wordt.
De CIPF Eruistop is een machinecombinatie om maïs te zaaien waarbij het optreden van erosie in het veld sterk gereduceerd wordt.

Manitou Comfort Steering System

Manitou Benelux nv

De Manitou groep heeft het Comfort Steering System ontwikkeld en gepatenteerd. Het is het eerste intelligente stuursysteem dat op een telescooplader wordt toegepast. Deze innovatie reduceert automatisch het aantal stuuromwentelingen dankzij een variabele vierwielbesturing aangepast aan de noden van een verreiker.

De rol van het Comfort Steering System is om de verhouding van de besturing te laten variëren in functie van veiligheids- of precisieparameters. Afhankelijk van de rijsnelheid, hoe snel er aan het stuur gedraaid wordt of de hoek van de telescopische hefarm, wordt het aantal stuuromwentelingen afgeregeld van 1 tot 4.

In stilstand of bij een zeer lage rijsnelheid, regelt het Comfort Steering System het aantal stuuromwentelingen af op één om meer veiligheid te garanderen. Gaan we daarentegen zeer traag aan het stuurwiel draaien, dan neemt het aantal stuuromwentelingen toe, zodat we meer precisie hebben bij het plaatsen van de last. Een laatste voorbeeld is wanneer de bestuurder de hefarm (mast) hoger heft, dan neemt het aantal stuuromwentelingen toe.

Manitou schat dat op een werkdag het aantal stuuromwentelingen met 75 % kan dalen. Het voordeel voor de landbouwer uit zich in meer comfort, veiligheid, productiviteit en bovenal een toegenomen efficiëntie.

Manitou presenteert met het Comfort Steering System een intelligent stuursysteem op verreikers.
Manitou presenteert met het Comfort Steering System een intelligent stuursysteem op verreikers.

Quicke Q-companion

Distritech Joskin

De moderne landbouwer is op zoek naar meer intelligente werkmethodes. In deze optiek onthult Distritech-Joskin het laatste nieuwe gamma Quicke frontladers met de Q-serie. Deze frontlader heeft niet alleen een nieuw design, maar is ook voorzien van geïntegreerde intelligente sensoren. Deze kunnen de positie van de hefarmen en de bak (of ander uitrustingswerktuig) meten, net als de druk in de hydraulische cilinders. Al deze informatie wordt naar de Q-companion computer verstuurd die in de tractorcabine staat.

Eén van de drie hoofdfuncties is het bewaken van de goede werking van de frontlader, de positie van het werktuig en het waarnemen van de hefcapaciteit van de frontlader. Hiernaast is het mogelijk om referentieposities van de frontlader en het werktuig te memoriseren.

De tweede hoofdfunctie is om het geladen gewicht te meten, en weer te geven tijdens een werkcyclus, maar ook om de historiek aan geladen materiaal op te tellen. Eveneens is het mogelijk om een bepaalde streefwaarde qua lading te definiëren.

De laatste hoofdfunctie is om het onderhoud op een adaptieve manier op te volgen, dus in functie van het werkelijke gebruik. Zo herinnert de Q-Companion zijn gebruiker eraan wanneer het tijd is om de frontlader te smeren of de bouten en moeren aan te trekken. De levensduur en het rendement van de frontlader wordt hierdoor verzekerd en de veiligheid geoptimaliseerd.

Quick presenteert met de Q-Companion een serie slimme frontladers die bv. de gebruiker onderhoudsinstructies geeft.
Quick presenteert met de Q-Companion een serie slimme frontladers die bv. de gebruiker onderhoudsinstructies geeft.

Case IH Quantum

CNH Industrial

De nieuwe gespecialiseerde Quantumtractoren van Case IH zijn er in wijnbouw, fruitteelt of smalspooruitvoering. Ze beschikken over talrijke innovaties zoals de centrale hydraulische olieverdelers, pompen met hoog debiet of nog een fronthefinrichting met geïntegreerde aftakas. Maar wat vooral onze aandacht trekt, dat is het nieuwe aanpasbare luchtfiltersysteem van de cabine, dat afgesteld kan worden op de aard van de vervuiling.

Het systeem is in staat om stof te filteren volgens niveau twee, maar ook om de lucht die de cabine in komt te zuiveren van gassen afkomstig van phytosanitaire toepassingen, volgens een exclusief filtersysteem niveau 4. De gebruiker kan eenvoudigweg schakelen tussen filtersysteem niveau 2 en niveau 4 vanaf zijn bestuurdersstoel en kan zo de levensduur van de filter niveau 4 verlengen als hij geen spuitwerkzaamheden uitvoert.

De Quantum serie beschikt over de laatst nieuwe motor, een 3,4 liter, geproduceerd door FPT Industrial. Deze is comform de Stage IIIb emissienorm dankzij gekoelde uitlaatgasrecirculatie (cEGR) en een dieseloxydatiekatalysator.

De Quantum smalspoortractoren van Case IH hebben een geavanceerd luchtfiltersysteem aan boord.
De Quantum smalspoortractoren van Case IH hebben een geavanceerd luchtfiltersysteem aan boord.

Naar Gaëtan Dubois, CRA-W, Président du comité de sélection Mecanic’Show en Olivier Miserque,

Président de la Commision ‘Machines & Produits’.

Foto’s: J.V.

Meest recent

Meest recent