Startpagina Actueel

Droge weersomstandigheden leiden nu al naar onttrekkingsverbod

Vanaf vrijdag 6 mei is het niet meer mogelijk om water uit de rivieren de ‘Mark’ en de ‘Laan’ te halen. Dat heeft de droogtecommissie van de provincie Vlaams-Brabant op 5 mei beslist. Ook in de provincie Antwerpen werden bijkomende droogtemaatregelen genomen voor de stroomgebieden Kleine Aa en De Aa.

Leestijd : 2 min

Het waterpeil in de Mark en de Laan staat te laag volgens de experten uit de droogtecommissie. Omdat het ook de komende dagen volgens de weerberichten erg droog blijft, heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist een captatieverbod uit te vaardigen.

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt ook Antwerps gouverneur Cathy Berx een uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is eveneens vanaf vrijdag 6 mei van toepassing op de stroomgebieden van de ‘Kleine Aa’ en ‘De Aa’.

Captatie- of onttrekkingsverbod?

Er is eigenlijk geen verschil tussen de termen captatieverbod en onttrekkingsverbod.

Tot en met 2020 werd een verbod op onttrekking uit waterlopen een captatieverbod genoemd. Sinds 2021 wordt echter de meer correcte term ‘onttrekkingsverbod’ gebruikt, naar analogie met het nieuw uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen.

Mark en Laan

Concreet wordt het voor de Vlaams-Brabantse gemeentes Bever, Herne en Galmaarden verboden om water uit de Mark (een zijrivier van de Dender) te halen. Voor de Laan gaat het om de gemeentes Huldenberg en Overijse.

Vooral landbouwers maken voor hun activiteiten gebruik van het onttrekken van water uit rivieren. Op het einde van deze maand wordt de maatregel geëvalueerd. Ondertussen blijft code geel van kracht in de volledige provincie Vlaams-Brabant. Er is dus nog geen rook- en kampvuurverbod in natuurgebieden en bossen, waar dat in Antwerpen bijvoorbeeld wel al het geval is.

‘Kleine Aa’ en ‘De Aa’

De debietmetingen voor de stroomgebieden van de Kleine Aa en De Aa van afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. “Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel”, stelt de Antwerpse gouverneur. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

De Aa in Turnhout heeft eente laag waterpeil.
De Aa in Turnhout heeft eente laag waterpeil. - Foto: Prov. Antwerpen

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

De exacte locatie van de afgebakende Antwerpse stroomgebieden kun je raadplegen via de online kaarten op www.gouverneurantwerpen.be,https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Blijf op de hoogte van alle maatregelen via Integraal waterbeleid en www.opdehoogtevandroogte.be.

Belga - prov. Antwerpen - AV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken