Antibioticagebruik gaat de goede richting uit

Tussen 2011 en 2020 daalde de verkoop van antibiotica met 43,2 % in 25 Europese landen.
Tussen 2011 en 2020 daalde de verkoop van antibiotica met 43,2 % in 25 Europese landen. - Foto: SN

Hoewel de komende jaren zal moeten blijken of die negatieve trend terug omgebogen kan worden voor de Europese landen, is het alvast duidelijk dat België opnieuw een daling in antibioticagebruik heeft ingezet. Dat schrijft Amcra. Het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren kijkt hoopvol naar de toekomst.

België versus Europa

Uit het laatste rapport van het Europees Geneesmiddelenagentschap bleek dat tussen 2011 en 2020 de verkoop van antibiotica met 43,2 % daalde in 25 Europese landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 9e plaats van de grootste gebruikers. Toch daalde in België het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders tussen 2011 en 2021 met maar liefst 74%.

Antimicrobiële families

Tussen 2011 en 2020 daalde de verkoop van de volgende antibiotica met:

· 33% voor de 3de/4de generatie cefalosporines;

· 77% voor de polymyxines;

· 13% voor de fluoroquinolones;

· 85% voor andere quinolones

De totale tonnen geregistreerde antibiotica zijn dus verder afgenomen, alsook het gebruik van de fluoroquinolones en dit voornamelijk bij pluimveebedrijven. Amcra duidt op het enige aandachtspunt, en dat is een opmerkelijk hoger percentage vleeskalverbedrijven dat fluoroquinolones gebruikt, al is het totale fluoroquinolonegebruik in de sector wel gedaald. Het gebruik van cefalosporines van de derde of vierde generatie – in het verleden voornamelijk gesitueerd in de varkenssector, maar historisch laag – is reeds sinds juli 2020 quasi afwezig met nul registraties.

Het gebruik van colistine op varkensbedrijven blijft zachtjes dalen. De ban op het gebruik van zinkoxide sinds januari 2021 heeft hierop alvast geen negatieve invloed gehad. In de vleeskalversector is er al verschillende kwartalen een schommeling in het gebruik van colistine, waardoor dat min of meer stabiel bleef over de kwartalen heen.

Volksgezondheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is antimicrobiële resistentie een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid vandaag en morgen. Volgens het ECDC, het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding, sterven in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) jaarlijks 33.000 mensen aan infecties die worden veroorzaakt door geneesmiddelenresistente bacteriën, waarvan naar schatting 530 in België. Tegen 2050 zullen in ons land naar schatting 22.500 mensen zijn overleden als er geen verdere bestrijdingsmaatregelen worden genomen.

Daarom werd op 28 januari 2022 een nieuwe Europese wetgeving rond diergeneesmiddelen definitief van kracht, waarbij er bijkomende beperkingen worden opgelegd voor het preventieve gebruik van antibiotica. Preventief gebruik moet steeds verantwoord worden via het diergeneeskundig voorschrift – en dus na diagnose door een dierenarts – en kan slechts in uitzonderlijke gevallen, voor de toediening aan een individueel dier wanneer het risico op een infectie of een besmettelijke ziekte erg hoog is en de gevolgen waarschijnlijk ernstig zullen zijn. Preventieve antibioticabehandelingen voor grote groepen dieren, zoals bijvoorbeeld de opstartbehandelingen bij braadkippen of gespeende biggen, zijn dus niet meer mogelijk.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent