Startpagina Melkvee

Wees aandachtig bij keuze antibioticum bij mastitis

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat voorkómen beter is dan genezen! Krijgt de koe ondanks preventieve maatregelen tóch mastitis (uierontsteking), dan is behandeling met antibiotica meestal aangewezen. Hou er rekening mee dat bepaalde antibiotica echter niet meer zomaar gebruikt mogen worden.

Leestijd : 2 min

Antibiogram

Daar hamert het Melkcontrolecentrum MCC op in haar meeste recente nieuwsbrief. Bacteriologisch melkonderzoek van klinische of subklinische mastitisgevallen in combinatie met een antibiogram (gevoeligheidsbepaling voor antibiotica) ondersteunt uw dierenarts in het selecteren van de geschikte therapie. Voor koeien met een langdurig hoog celgetal, voor oudere dieren of dieren met meerdere kwartieren geïnfecteerd, is behandeling weinig zinvol.

Voorzichtig met kritische antibiotica

Sinds het verschijnen van het KB van 21 juli 2016 zijn kritische antibiotica verboden tenzij onder heel specifieke voorwaarden. Het gaat om producten voor algemene toepassing (dus bijvoorbeeld in de nek te injecteren) die gebaseerd zijn op 3de/4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones. Enkel wanneer bacteriologisch onderzoek met antibiogram aantoont dat alléén deze moleculen werkzaam zijn, kunnen de kritische producten aangewend worden. Let er op dat dit onderzoek moet uitgevoerd worden in een BELAC-geaccrediteerd laboratorium, en dat het verslag van het onderzoek moet bewaard worden, om conform te zijn met de wetgeving.

Doelgericht

Bacteriologisch onderzoek biedt echter veel méér dan een (mogelijke) vrijgeleide tot het gebruiken van kritische antibiotica! Op basis van het resultaat kan u ook veel gerichter geholpen worden om de uiergezondheid op uw bedrijf te verbeteren. Niet elke bacterie gedraagt zich immers identiek; ieder bacterietype heeft een specifieke epidemiologie. Waarom zou u uw melktechniek compleet omgooien, als blijkt dat uw bedrijf vooral kampt met omgevingsgebonden bacteriën in vroege lactatie?

Melkcontrolecentrum Vlaanderen

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken