GLB-Strategisch Plan Bio: Wat betekent dit voor Vlaanderen?

Een bioboerderij kan maximum 2.500 euro voortzettingspremie krijgen.
Een bioboerderij kan maximum 2.500 euro voortzettingspremie krijgen. - Foto: LBL

Ondertussen zijn wel al een aantal concrete maatregelen uitgewerkt die vervat zitten in het nieuw GLB strategisch plan. De gekende ondersteuning voor omschakeling en voortzetting van biologische toepassingen bijvoorbeeld.

Dat laatste wordt herwerkt als bijkomende steun op een beperkt aantal ha, waardoor het totale areaal waarop deze zal toegepast worden slechts op 1,77% van het totale landbouwareaal geschat is. In het strategische GLB plan wil minister Crevits ervoor kiezen om biolandbouwers maximaal automatisch te laten voldoen aan de voorwaarden van de relevante ecoregelingen, waardoor een biologische landbouwer in de combinatie meer steun kan ontvangen dan vandaag. Bioforum pleit voor een doelstelling van minimum 5% tegen 2027.

Budgetten

Het budget voor de voortzettingspremie – die beperkter toegepast zal worden dan vandaag – bedraagt 4.916.800 euro voor de hele GLB-periode (2023-2027). Een bioboerderij kan maximum 2.500 euro voortzettingspremie krijgen. Het budget voor de instandhouding is lager dan ervoor, maar combinaties met ecoregelingen zullen automatisch toegepast worden. Het budget daarvoor bedraagt ongeveer 50 miljoen euro.

Het budget voor de omschakelingspremie naar biolandbouw zal 7.134.500 euro bedragen voor de hele GLB-periode (2023-2027). Het budget voor het omschakelen van grasland en vaste voedergewassen bedraagt 390 euro per ha. Het budget voor het omschakelen van akkerbouw is 900 euro per ha. Het budget voor het omschakelen van groenten en fruit en kruiden is 1.700 euro per ha.

Comparatief voordeel

Biologische landbouw heeft een comparatief voordeel, omdat de combinatie van de instandhoudingspremie met andere maatregelen mogelijk is. Er wordt een combinatie voorzien van ecoregelingen met hoge en ecoregelingen met minder hoge instapvoorwaarden. Hiermee probeert men diverse inspanningen en bedrijfssystemen de kans te geven om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoewel de situatie in Vlaanderen voor biolandbouw niet ideaal is, bestaat er wel groeipotentieel. Het GLB Strategisch Plan bevat ondersteuning om zowel nieuwe technologieën (bijvoorbeeld nieuwe stallen voor koeien met vloeren die inzetten op ammoniakreductie) als biologische en agro-ecologische praktijken te implementeren.

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent