Boeren hebben belang bij digitale informatie

Er is nood aan interpretatie en modellering die ruwe data, onder meer van sensoren, omzetten naar praktisch toepasbare adviezen.
Er is nood aan interpretatie en modellering die ruwe data, onder meer van sensoren, omzetten naar praktisch toepasbare adviezen. - Foto: LBL

H et Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werkt volop mee aan de verduurzaming van de sector. DjustConnect is een neutraal datadeelplatform, gehost door ILVO, dat beschikbaar is voor alle gebruikers van data in de agrovoedingssector.

Ruwe data op zich zijn onvoldoende

Minister Hilde Crevits (cd&v) gaf in de parlementaire landbouwcommissie de geïnteresseerden mee dat een landbouwer niet altijd aan de slag kan met data op zich. Data concreet inzetten in de praktijk vraagt meestal bijkomende kennis. Met enkel ruwe data kan de landbouwer weinig aanvangen. Er is nood aan interpretatie en modellering die de ruwe data omzetten naar praktisch toepasbare adviezen.

Praktijkcentra spelen daar volgens de minister een rol in. In de systemen van waarnemingen en waarschuwingen rond ziekten en plagen wordt nu al gericht adviezen aan boeren gegeven, gebaseerd op weersgegevens. Hier is er in de toekomst potentieel om op basis van meer data betere en gerichte adviezen te geven aan de boeren.

Efficiënter gebruik

In die zin stond Crevits volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) te woord die naar de Luikse start-up ScanWorld verwees. Deze start-up werkt aan de uitrol van een platform dat inzetbaar is bij landbouwers. Het laat hun toe parameters zoals watergehalte, bodemkwaliteit en temperatuur op hun areaal in kaart te brengen. Dat maakt efficiënter omspringen met het gebruik van onder andere chemicaliën, meststoffen en pesticiden mogelijk. Volgens Coel zijn er nog andere bedrijven die via open satellieten, privé-operatoren en via eigen satellietsystemen data verzamelen die toelaten om plantenziekten en watergehalte bij een gewas te detecteren. Hij vernoemt Proximus, dat zijn 5G-netwerk in combinatie met artificiële intelligentie ook wil gaan inzetten om het gebruik van pesticiden te verminderen.

Via sensoren

De meest courante manier van dataverzameling in de landbouw is via sensoren die in onder andere stallen, in serres en op tractoren aanwezig zijn.

Hilde Crevits bevestigt dat de mogelijkheden om data uit te wisselen onbeperkt zijn. Zij verwijst naar het programma ‘Vlaamse Veerkracht’, dat aan de sector de mogelijkheid wil geven om projecten rond digitale transformatie met specifieke aandacht voor de droogte en voor waterproblematiek in te dienen. De toewijzing van die projecten zit in de laatste fase.

Djust Connect groeide 2 jaar na lancering uit tot een volwaardig platform. De evolutie van het platform zal bij de start van de komende Agridagen in Ravels (20-22 mei) toegelicht worden.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent