Plantenziekten bedreigen landbouw

Bacterievuur of perenvuur staat niet meer op de lijst van de Europese  quarantaineziekten.
Bacterievuur of perenvuur staat niet meer op de lijst van de Europese quarantaineziekten. - Foto: TD

’Beware & Note’ is een systeem voor bewustmaking, snelle detectie en melding van plantschadelijke quarantaine-organismen of Q-organismen in ons land. Het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Natuurpunt zetten mee hun schouders onder het project, dat financiële steun krijgt van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Meldingssysteem

In ‘Beware & Note’ zijn 21 hoogrisicoquarantaineorganismen opgenomen. Daarvan kunnen er dus meer dan de helft de Belgische landbouw bedreigen. Het meldingssysteem spitst zich toe op de vroegtijdige opsporing van de zogenaamde ‘quarantaineorganismen’. “Dat zijn plantenziekten die nog niet in de EU aanwezig zijn of die nog niet op grote schaal verspreid zijn en die schadelijk zijn voor planten”, verduidelijkte Arnout Coel (N-VA) in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement.

Het systeem rekent op input van gewone particulieren, maar ook op meer gespecialiseerde actoren, zoals natuurvrijwilligers, tuinliefhebbers, studenten, wetenschappers en professionelen in de land-, tuin- en bosbouw.

Uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leert Coel dat planten bijna 80% vertegenwoordigen van het voedsel dat we opeten. Jaarlijks gaat bijna 40% verloren door plagen en ziekten. Door de opwarming van de aarde kunnen plantenplagen en –ziekten in de toekomst voorkomen in gebieden waar ze voordien nooit verschenen. Dat gaat niet alleen ten koste van de landbouwer zelf, maar ook van de biodiversiteit. De vroegtijdige opsporing van nieuwe plantenziekten en –plagen kan dus een deel van de oplossing zijn.

Bacterievuur

Het bacterievuur of perenvuur, dat in de fruitstreken blijvende bezorgdheid veroorzaakt, staat niet meer op de lijst van de Europese quarantaineziekten.

In het kader van de biodiversiteit is het ondertussen meer ingeburgerd om meidoornhagen aan te platen op publiek domein en om ook particulieren te stimuleren om allerhande hagen en struiken in hun tuin op te nemen.

Volksvertegenwoordiger Coel vindt dat een potentiële broeihaard die in de professionele sector tot ongerustheid leidt. Men moet erop toezien dat die hagen tijdig geschoren worden en er is niet echt een Vlaanderenbrede aanpak.

Minister Jo Brouns (cd&v) deelt deze bezorgdheid. Hij is van mening dat de bestrijding – het branden – zo snel mogelijk dient te gebeuren. De landbouwminister stuurt aan op goede afspraken met alle betrokkenen.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent