Edito: Openbaar onderzoek, laatste kans of een marketingterm?

Edito: Openbaar onderzoek, laatste kans of een marketingterm?

Dat er veel bezwaarschriften zijn ingediend, lijkt nu al een zekerheid. Landbouworganisaties hebben er terecht hun schouders onder gezet. Ook burgers konden hun bezwaren uiten. In die zin hebben we het zelf ook gedaan. We hopen samen met jou dat de overheid er rekening mee houdt. Ze zijn immers verplicht tot een publieke consultatie. Laat dit alsjeblieft geen modewoord zijn, maar neem burgerparticipatie ernstig! Nu heeft de overheid de kans om te tonen dat ze rekening houdt met de burger.

Vorige week kende het stikstofplan in Nederland verdere uitvoering. Onmiddellijk gingen landbouwers over tot actie. Wat echter frappant is, is dat de meerderheid binnen de eigen VVD-partij, die de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof levert, ver zoek is. Joepie, er zijn dan toch nog politici met verstand en lef, die niet zomaar blindelings uitvoeren wat Europa zegt! Ook ons land begint deze tekenen te vertonen, maar vooralsnog is partijeenheid niet gebroken.

Niet alleen voor boeren en burgers is het de laatste kans om hun mening te laten horen. Ook voor de betrokken politici lijkt het stilaan de laatste kans te worden om ernstig genomen te worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofdossier brokkelt week na week af. Dit doet ons bij het pijnpunt belanden: het is een politiek dossier.

In een laatste redmiddel en om enigszins de burger die van het stikstofdossier niets af weet, te paaien, schemert de politiek met een ‘totale vergunningenstop’ die dreigt. Zo is het natuurlijk makkelijk om de burger naar je hand te zetten. Woningbouw gaat duidelijk voor op landbouw in deze visie. Ook ‘havenbouw’ lijkt in deze optiek te kaderen. Daar worden nog steeds (nieuwe) bedrijven met enorme stikstofuitstoot vergund. Is Demirs stikstofbad dan toch niet vol? Kunnen de bedrijven uit het havengebied, waar Antwerps N-VA-burgemeester Bart De Wever woont, dan toch nog bij in Demirs stikstofbad?

Met dit editoriaal hebben we enkele punten aangehaald die ook in ons bezwaarschrift staan: gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, ethisch verwerpelijk én ‘dit PAS willen we niet’. Dat laatste mogen we als burger zeggen, het is immers een openbaar onderzoek, waarbij de overheid rekening moet houden met de bezwaren van de burger. Het lijkt ons dat politieke partijen zich ook beter eens bezinnen over hoe ze uit deze gemaakte stikstofcrisis denken te komen.

Het is nu maar te hopen dat iemand met een analytische geest zich tijdig door de stapel bezwaarschriften weet te wurmen. En vooral dat de politiek er oren naar heeft en een openbaar onderzoek niet als eigen marketingterm aanziet.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent