Onze varkens zijn niet overal welkom

Hoewel ons land de AVP-vrije status heeft, zeggen China, Taiwan, Australië en Wit-Rusland nog steeds ‘njet’ tegen onze varkens.
Hoewel ons land de AVP-vrije status heeft, zeggen China, Taiwan, Australië en Wit-Rusland nog steeds ‘njet’ tegen onze varkens. - Foto: LBL

De boosdoener is de nasleep van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Vlaanderen heeft weliswaar de AVP-vrije status herwonnen, maar de aangehaalde belangrijke landen en afzetmarkten blijven onze varkens weigeren.

Gelukkig maar dat van de 29 landen die eerder onze varkens niet meer wilden aanvaarden, er nu 21 zijn die ze wel weer toelaten. De Belgische export heeft in 2021 ongeveer de helft van het geleden marktverlies teruggewonnen.

Filipijnen en Korea

Minister Jo Brouns (cd&v), bevoegd voor landbouw, bevestigt dat de export van varkensvlees naar China, Taiwan en Australië afremt. Daar staat tegenover dat de uitvoer naar de Filipijnen – waar men een recordvolume optekende – en naar Korea toeneemt.

De lange afwezigheid op bepaalde markten en het gebrek aan reismogelijkheden maken het volgens de minister niet gemakkelijk om het doelpubliek van importeurs te interesseren. Daarom legt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) nu in eerste instantie de focus op het herwinnen van de openbare markten.

FoJ

Meest recent

Meest recent