Startpagina Aardappelen

Nieuwe aardappeloogst start met onzekerheden

Half mei hoopten veel telers op een afloop van het seizoen met prijzen rond 30 euro/100 kg, maar regen besliste daar anders over.

Leestijd : 2 min

De afgelopen 4 weken hebben we een ‘weermarkt’ gehad en ook vandaag is het weer nog altijd van invloed op de aardappelprijs. Zo stelt NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Oude oogst

De verwerkers zijn enkele weken geleden al gestopt met de aankoop. Sommigen hebben zelfs contracten (die ze niet nodig hadden) aan andere verwerkers doorverkocht. Beperkte hoeveelheden overtonnen werden bij de laatste contractleveringen mee verkocht.

De nieuwe oogst begint stilaan op de markt te komen, terwijl de oude oogst nog niet volledig verwerkt is.

Nieuwe oogst

De nieuwe oogst - zowel vroege (in Duitsland en België) als late rassen - groeit snel en ontwikkelt zich meestal goed. De vroege rassen zijn 1 tot 2 weken vroeger dan gewoonlijk, met een knolaantal dat iets lager ligt dan we gewoon zijn. Bij sommige halfvroege rassen zijn de eerste tekenen van afrijping al waargenomen, vooral waar minder regen gevallen is en hogere temperaturen geregistreerd zijn.

Sommige velden met late rassen bloeiden vroeger dan gewoonlijk, zonder dat de rijen sloten. Het irrigatie-effect (in Duitsland, Frankrijk en Nederland waar deze op grote schaal wordt toegepast) is niet zo goed als gewoonlijk. Sommige irrigatiebeurten werden niet uitgevoerd of werden uitgesteld wegens de hogere energieprijzen. De weersomstandigheden uit het verleden, het heden en de toekomst (warmte, hevige regenval, droogte...) zullen de komende dagen en weken duidelijk maken wat hun invloed is op de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit.

Eerste schatting aardappelareaal EU-04

Het totale aardappelareaal (soms voorlopige cijfers!) binnen de NEPG-zone (EU-04) lijkt met 2,0% toegenomen tot een totaal areaal van 507.300 ha. Dit betekent een toename van 10.100 ha. In vergelijking met het gemiddelde over 5 jaar is dit een toename met 0,9%. In de late winter en het vroege voorjaar waren de eerste schattingen nochtans dat het areaal in 2022 zou dalen als gevolg van de steeds hogere productiekosten. Sommige zetmeelproducenten (in Duitsland, Frankrijk en Nederland) en sommige telers van tafelaardappelen (in Duitsland en Frankrijk) schakelden hun productie om naar meer friet- en chipsaardappelen.

Hervorming GLB 2023 en hogere productiekosten

Wat zal de hervorming van het GLB teweegbrengen voor het aardappelareaal en de aardappelproductie in 2023? Hoge prijzen voor tarwe, koolzaad, korrelmaïs... en hogere pachtprijzen voor grond kunnen een invloed hebben op het toekomstige aardappelareaal. Daarnaast zullen ook de nieuwe eisen van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren, mogelijk het toekomstige aardappelareaal beperken en/of telers ontmoedigen.

Contractprijzen in relatie tot productiekosten

Gezien de algemene stijging van de productiekosten zijn de telers van mening dat de contractprijzen voor de oogst van 2023 aan deze stijgingen moeten worden aangepast.

De productiekosten van aardappelen - die de afgelopen 12 maanden voortdurend zijn gestegen - zullen ongetwijfeld een invloed hebben op het aardappelareaal en de productie in 2023.

NEPG

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken