Startpagina Veeteelt

Groene Kring in gesprek met Sammy Mahdi: “Een landbouwer wil niet alleen de mooie woorden”

Groene Kring is al even actief in gesprek met beleidsmakers over het stikstofakkoord en de andere uitdagingen in de landbouw. Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v, ging 19 juli langs bij ondervoorzitter Maarten Moermans in Dilsen-Stokkem. “We willen de jonge landbouwer perspectief bieden binnen het stikstofkader.”

Leestijd : 4 min

De jonge boeren van Groene Kring maakten al meermaals duidelijk dat het stikstofakkoord het doodvonnis betekent voor de hele jonge landbouwersgeneratie. Ze vechten voor hun toekomst en gingen meermaals op lokaal, provinciaal en nationaal vlak in gesprek met politici. “We praatten al met de meeste partijvoorzitters, we hopen met iedereen een gesprek te kunnen aangaan. Zo willen we ook een gesprek met Zuhal Demir”, vertelt Groene Kring voorzitter Bram Van Hecke. Na elk gesprek overhandigden ze een overall met de boodschap: “Als wij uw eten niet meer zullen produceren, dan zal u het zelf moeten doen. Hier is alvast de overall.” Ook Sammy Mahdi, partijvoorzitter bij cd&v, kreeg er eentje aan het einde van zijn bezoek.

Mahdi wou horen wat de jonge boeren te vertellen hebben en ging op bezoek bij ondervoorzitter van Groene Kring Maarten Moermans in Dilsen-Stokkem. Daar volgde eerst een gesprek tussen de Groene Kringers en de partijvoorzitter, waarna hij kort een overzicht kreeg van het melkveebedrijf.

Geen uitbreiding onder het stikstofakkoord

Maarten zit namelijk in hetzelfde schuitje als vele andere jonge landbouwers. “Ik wil graag het bedrijf van mijn ouders overnemen, samen met mijn broer Pieter, maar door het stikstofakkoord is die toekomst nu heel onzeker”, vertelt hij. Momenteel zijn er zo’n 100 koeien op het bedrijf.

Om 3 gezinnen te onderhouden zou een uitbreiding nodig zijn. Dat gaat nu niet door, ook al gaat het om een bedrijf met een groene code. “Als we overnemen moeten we ook investeren. De stallen moeten vernieuwd, en we willen ook echt investeren en moeite doen voor technieken rond stikstofreductie. Maar een investering doe je niet voor 5 jaar, maar voor een langere tijd. Je wil die investering terugbetaald zien mettertijd. Met de regels die er nu zijn, kunnen we niet investeren.”

Constructief gesprek

Het gesprek met Mahdi verliep in het algemeen constructief, maar bleef volgens de Groene Kringers aan de vage kant. Mahdi begrijpt de bezorgdheden van de sector, en het feit dat – vooral – jonge boeren nood hebben aan bedrijfszekerheid op lange termijn. “Een landbouwer wil niet alleen de mooie woorden, er moeten daden gebeuren. Het stikstofakkoord werkt niet op deze manier, voor geen enkel bedrijf, of de uitbaters nu jong of wat ouder zijn”, klinkt het.

Het akkoord is nog niet gestemd, en het openbaar onderzoek is ook nog steeds lopende. Mahdi geeft alvast mee dat elk ingediend bezwaar bekeken zal worden. Groene Kring is er in ieder geval van overtuigd dat er nog andere pistes mogelijk zijn. Bram: “Een eerste prioriteit is dat er gekeken wordt naar het significantiekader, de sectordoelstellingen zijn bovendien niet robuust en werken niet op het bedrijf. Bijvoorbeeld in de varkenshouderij moet de uitkoopregeling meegerekend worden in de stikstofreductie. Aan jonge varkenshouders wordt niet gedacht en de oude kunnen worden uitgekocht. Dat is niet logisch.”

Perspectief bieden

Voor Mahdi is het belangrijk om boeren een perspectief te bieden op lange termijn zodat landbouwers een substantieel onderdeel blijven van het Vlaanderen van morgen: “De toekomst van onze landbouw moeten we vormgeven samen met onze boeren. De landbouw is een bijzonder belangrijke sector voor Vlaanderen. Niet alleen economisch, maar ook als het gaat over onze voedselvoorziening.” Mahdi verwijst hierbij naar de oorlog in Oekraïne, die de vraag rond voedselzekerheid in de focus zette. “We mogen voor onze voedselvoorziening niet afhankelijk zijn van het buitenland.”

Investeren in de jonge boer

“Amper 13% van de boeren die ouder is dan 50 jaar heeft een vermoedelijke opvolger. Dat zegt heel veel over hoe weinig toekomst jonge mensen nog zien in de boerenstiel. Dat is problematisch want boeren zorgen elke dag voor eten op ons bord”, aldus Mahdi. De demografische situatie is duidelijk niet meegenomen in de maatregelen van het stikstofdossier. De gemiddelde boer is ouder dan 50. De Groene Kringers pleiten ervoor om ook aan de jonge garde te denken. “We willen vooral de mogelijkheid te bestaan als boer”, aldus Van Hecke.

Mahdi geeft wel aan trots te zijn wat er in België gepresteerd is op vlak van stikstofreductie. “Toch gaat het niet alleen over stikstof, we moeten de situatie breder bekijken. We merken dat boeren wel willen investeren, maar ze doen dat enkel als ze een goed zicht hebben op hoe hun toekomst er op lange termijn uitziet. Er moet niet alleen een plan zijn voor 2030, maar ook voor 2050 moet er duidelijkheid zijn. Dat perspectief moeten wij hen bieden, want een Vlaanderen zonder boeren, daar pas ik voor”, zegt Sammy Mahdi.

Marlies Vleugels

Lees ook in Veeteelt

Wachten op bruikbaar vaccin tegen vogelgriep

Pluimvee Vaccineren zal een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande maatregelen tegen vogelgriep, maar momenteel moeten we wachten op bruikbare vaccins en moet ervoor gezorgd worden dat de export niet in het gedrang komt. Dat zei Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns in de commissie Landbouw van het Vlaamse parlement op 11 januari.
Meer artikelen bekijken