Voorlopig geen bijkomende maatregelen tegen droogte

De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan.
De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan. - Foto: Belga

Katrien Smet: "We zijn beter voorbereid tegen de droogte dan een paar jaar geleden. We hebben meer cijfers voorhanden, er is een afwegingskader, een strategisch plan rond de watervoorraad en er worden tal van acties uitgevoerd via de Blue Deal van minister Demir. Dat werpt zijn vruchten af, maar de situatie is ernstig en we moeten zeker spaarzaam blijven omgaan met het water dat we hebben."

Spaarzaam zijn

Door de aanhoudende droogte had de Vlaamse Waterweg vanochtend wel al beslist om effectieve maatregelen te nemen om spaarzaam om te gaan met water. Aan verschillende sluizen in Vlaanderen worden schepen daarom gegroepeerd versast, zodat er minder water verloren gaat. Daarnaast wordt het watervangen voor natuur en landbouw in Limburg en de Kempische kanalen verminderd naar 80 %. Ook het captatieverbod blijft van kracht.

Volgende week, op donderdag 18 augustus, komt de Droogtecommissie wel opnieuw bij elkaar. Die bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van de VMM, De Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen. De commissie zal vanaf dan wekelijks samenkomen om de situatie te bespreken.

De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan. "Iedereen moet creatief zijn om water te besparen, ook steden en gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie nemen. We weten niet hoe lang de droogte nog zal aanhouden", aldus Katrien Smet.

Belga

Meest recent

Meest recent