Startpagina Actueel

Forse stijging in opgehaald asbestafval in 2021

In 2021 haalden de lokale besturen fors meer asbestafval op dan tijdens de voorgaande jaren. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verwacht dat deze cijfers nog verder zullen stijgen door de verschillende asbestinzamelprojecten en de nakende invoering van het asbestattest.

Leestijd : 2 min

Vorig jaar werd bijna 30.000 ton asbesthoudend afval ingezameld, een toename met 16% ten opzichte van 2020 (25.732 ton). Vooral het asbestafaval dat aan huis werd opgehaald, is sterk gestegen. "Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen. Het komt nog erg veel voor in onze gebouwen en op onze daken", zegt Demir. "We wilden daarom de drempel voor mensen om asbest thuis te verwijderen zo laag mogelijk maken door extra te investeren asbestverwijdering en -ophaling aan huis."

Bovendien wordt het vanaf 23 november verplicht om bij de verkoop van een gebouw van voor 2001 een asbestattest met asbestinventaris voor te leggen. Hierdoor is de koper op de hoogte over de aanwezigheid van asbest in een woning. Volgens OVAM zal dit ook een stimulans geven om asbesthoudende materialen te laten verwijderen.

Asbest in de landbouw

Eind september 2021 werd er voor de landbouwsector specifiek een landbouwprotocol in het leven geroepen rond asbest. De Vlaamse regering maakte 3 miljoen euro vrij om asbestdaken op landbouwgebouwen te verwijderen, want de Vlaamse regering streeft ernaar om onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Sinds september hebben 1.800 landbouwers zich aangemeld voor het landbouwprotocol rond asbest. Eind juni werd zo al 26.000 ton asbestcement opgehaald op 339 bedrijven.

Zo financiert Ovam de ophaling van asbestplaten als het bedrijf aan de juiste voorwaarden voldoet. Bedrijven konden begin 2022 een premie aanvragen wanneer ze een asbestdak vervangen door een dak met zonnepanelen. De aanmeldingen zijn echter in maart al stop gezet doordat er zo’n grote vraag naar was. In juni verklaarde minister Demir extra budget van 1,5 te vragen aan de regering.

Als landbouwer kan je je nog wel registreren via de website van OVAM (www.ovam.be) om op de hoogte gehouden te worden van een heropstart. De premie bevat 12 euro/m2 is bedoeld voor niet-verwarmde en niet-residentiële gebouwen en dus niet voor woningen. Daarvoor bestaat er al een investeringspremie voor zonnepanelen en een premie voor asbestverwijdering.

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken