Startpagina Akkerbouw

“Aquafin moet opnieuw gezuiverd afvalwater aanbieden”

Aquafin moet opnieuw gezuiverd afvalwater aanbieden aan de landbouw. Dat zegt Bart Dochy, Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem, in een dringende oproep aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Leestijd : 2 min

De Vlaamse rioleringsnetbeheerder Aquafin begon in 2017, tijdens de eerste van een reeks heel droge zomers, met flexibele afnamecontracten voor gezuiverd effluent. Ze wilden hiermee een noodoplossing bieden aan landbouwers. Omdat effluent nog bepaalde bacteriën kan bevatten, werden van bij het begin in de contracten beperkingen opgelegd over de toepassingen (niet rechtstreeks op rauw geconsumeerde producten, geen direct menselijk contact).

In het droge jaar 2020 werd op deze manier nog 28.708 m³ effluent afgenomen via ophalingen voor de landbouw. In 2021 niets, want dat was een heel nat jaar. Voor dit jaar waren er nog maar weinig contracten gesloten toen Aquafin besliste om op 10 juni te stoppen met het laten afhalen van gezuiverd afvalwater.

PFAS

Dat het afhalen van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie toen plots werd stopgezet, was gebaseerd op metingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Hieruit bleek dat de PFAS-gehalten hoger liggen dan de drempelwaarden uit het kader dat werd uitgewerkt voor bemalingswater en grondwater. PFAS komen binnen via het rioolwater/afvalwater en door hun hoge wateroplosbaarheid blijven ze grotendeels achter in het gezuiverde afvalwater. PFAS wordt met de huidige technieken niet verwijderd uit het riool- en afvalwater. Met de voortschrijdende inzichten op de situatie oordeelden experten dat er geen garantie kan gegeven worden over het optreden van milieurisico's bij deze toepassingen.

Dochy vraagt nu aan Aquafin om opnieuw gezuiverd afvalwater aan te bieden voor de land- en tuinbouw. In een open brief richt hij zich tot minister Zuhal Demir. Waar metingen tonen dat de normen overschreden worden is het voor Dochy logisch dat er geen toelating wordt gegeven voor gebruik van het water. Echter waar geen overschrijdingen zijn of zelfs geen PFAS gedetecteerd wordt, is er voor het parlementslid geen reden om dat water niet ter beschikking te stellen.

Controles

Dochy liet bij het waterzuiveringsstation in Ledegem/Moorsele de kwaliteit van het water controleren. Dat gezuiverde afvalwater voldoet volgens hem aan de lozingsnormen voor lozing in het oppervlaktewater en inzake PFAS stelt het labo duidelijk dat er geen concentraties werden gevonden. Gelet op de dringendheid van de droogteproblematiek en de noodzaak om water van goede kwaliteit ter beschikking te stellen voor de landbouw, vraagt Bart Dochy met aandrang om voor deze plaatsen waar geen PFAS vastgesteld wordt, het gezuiverde afvalwater opnieuw ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouw.

Volgens de VRT heeft minister Demir geantwoord dat zij niet bevoegd is om die toelating te geven en dat enkel Aquafin zelf die beslissing kan nemen.

Filip Van der Linden

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken