Startpagina Bedrijfsnieuws

FMC biedt in aardappel oplossingen tegen doornappel en coloradokever

Wie zoekt, die vindt. Zo geldt dat ook voor gewasbeschermingsmiddelen. In een aardappelproef in Fleurus bleek alvast duidelijk de efficiëntie van de FMC-middelen Novitron en Coragen.

Leestijd : 4 min

Gewasbescherming heeft zijn nut in de geschiedenis al bewezen. Door de komst ervan kon veilig en voldoende voedsel geproduceerd worden om het volk te voeden. “De Great Famine is de geschiedenis ingegaan als een periode waarin een te groot aantal mensen omkwam van honger, of het land uitging. Door de komst van technologie, zoals veredeling en gewasbescherming, konden die problemen aangepakt worden”, vertelt Yves Decroos, technisch manager bij FMC. “Mensen vinden altijd oplossingen. Gewasbescherming toepassen is ondertussen voor velen evident.”

Decroos geeft aan dat FMC ijvert voor een duurzame aanpak. “FMC staat zowel achter chemische als mechanische technieken”, klinkt het nog. In aardappel zijn er alvast heel wat uitdagingen. Op verschillende locaties worden meerdere proeven aangelegd om de efficiëntie van middelen en schema’s uit te testen. In Fleurus werd gefocust op de bestrijding van onkruiden, waaronder doornappel (Datura), en de coloradokever.

Novitron Dam Tec

FMC schuift in de onkruidproeven alvast Novitron naar voor als goed werkend middel tegen eenjarige onkruiden. Actieve stoffen in dit middel zijn clomazone en aclonifen. Dit mag toegepast worden in groenten en in aardappel, 3 tot 7 dagen in de vooropkomst. Het spectrum is erg breed: breedbladige onkruiden, zoals bingelkruid, melganzenvoet, zwaluwtong, herderstasje en varkensgras, en grassen, zoals straatgras, worden aangepakt.

“Het is een middel dat solo al een heel goede werking heeft, maar dat het best wel in combinatie met andere middelen wordt gebruikt”, vertelt Decroos. De aardappelplotjes stonden er dan ook mooi bij. Enkel kamille en hanepoot bleven tussen de planten staan. “Hieruit blijkt dat de werking niet 100% is”, verduidelijkt hij.

Doornappel bestrijden

Doornappel of Datura is een groeiend probleem in veel aardappelpercelen. Alle delen van de plant zijn giftig, ook gedroogd. Het is dan ook verplicht om bij het uittrekken van de planten – als het er niet te veel zijn – handschoenen te gebruiken. Sinds dit jaar is het onkruid opgenomen in de IPM-checklist als minor. Vanaf 2026 wordt het opgenomen als major. Dit betekent dat nu 70% van de controlepunten conform moet zijn, wat betekent dat er per ha nog 10 planten met zaadproductie of minder aanwezig mogen zijn. Vanaf 2026 is bestrijding overal verplicht.

De bestrijding van doornappel is niet evident in aardappel. Momenteel werken de middelen die metribuzin-bevatten het best. “Metribuzin ligt echter onder vuur en zal waarschijnlijk verdwijnen. Er moeten dus andere oplossingen gezocht worden.”

Novitron in schema

Novitron kan met verschillende middelen in schema gecombineerd worden om doornappel efficiënt te bestrijden. Novitron in schema met Proman gaf in het veld in Fleurus al een behoorlijke werking. “Maar de werking is niet goed genoeg”, gaf Decroos wel mee.

Als je nog met metribuzin mag werken, kan Novitron gecombineerd worden met Artist. In het veld gaf dit ook het beste resultaat. Hier kan men kiezen om Novitron in volle dosis te gebruiken (2,4 kg/ha) of in verlaagde dosis (2kg/ha). Decroos geeft aan dat droogte of een grove bewerking van het veld de doorslag geven om voor een volle dosis te kiezen.

Wanneer men geen metribuzin wil of niet meer kan gebruiken, zijn er ook opties. Zo kan Novitron in 2kg/ha gecombineerd worden met Gofor, die de actieve stoffen aclonifen en flufenacet bevat. Ook de combinatie Stallion en Gofor werd uitgetest. “Hier was de werking correct, maar toch zijn er weer wat kiemers te zien”, geeft Decroos mee. Ten slotte experimenteert FMC nog met een nieuw middel dat samen met Novitron ingezet kan worden. “In dit schema worden ook 3 actieve stoffen ingezet, en het geeft voorlopig een mooi resultaat in het veld. Het is voorzien dat het in 2026 op de markt zal komen.”

Coloradokever bestrijden

De aanwezigheid van de coloradokever in het veld is niet nieuw, en wordt, net als doornappel, een groter probleem door het wegvallen van middelen. “Op sommige locaties zie je zelfs een hele kolonie coloradokevers de straat oversteken om een volgend veld te infesteren”, was te horen tijdens de demo. De adulten, maar vooral de larven, berokkenen schade door de planten kaal te vreten. In de aardappelteelt heeft dat een negatieve impact op de opbrengst en de sortering. Doorgaans is de sortering fijner.

In de proef in Fleurus werden diverse middelen naast elkaar uitgetest, nadat de eerste schade door larven werd waargenomen. Zo testte FMC de middelen Tracer 50 ml, Gazelle 0,25 kg, Evure 0,3 l, een experimenteel middel en Coragen 50 ml. Coragen 50 ml behaalde het beste resultaat, zelfs beter dan de combinatie Coragen 50 ml + Evure 0,2 l. Het is beter om een aparte luizenbehandeling te doen, dan om die te combineren met een coloradokeverbehandeling, ook omdat luizen vaak vroeger voorkomen dan de coloradokever.

“In de dosis van 50 ml mag Coragen enkel in aardappel worden gebruikt. Het middel heeft een sterke nawerking van 10 dagen tot 3 weken. Bovendien is het een van de weinige middelen die selectief zijn voor nuttigen in alle groeistadia. Dat is een groot pluspunt voor Coragen.”,klinkt het. De actieve stof van Coragen is chlorantraniliprole en doodt bijvoorbeeld geen zweefvliegen en lieveheersbeestjes af, die als natuurlijke vijanden kunnen dienen.

Marlies Vleugels

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken