Startpagina Actueel

Droogtecommissie: sectoren moeten rapporteren over besparingspotentieel water

Als er de volgende weken niet veel regen valt, zouden er in september wel eens strengere maatregelen kunnen komen om het waterverbruik te verminderen. In voorbereiding wordt nu al overleg gestart met de sectoren (landbouw, industrie, bouw...) en overheden over waar ze water kunnen besparen. Dat zegt VMM-woordvoerder Bernard De Potter donderdag na een nieuw overleg van de Vlaamse droogtecommissie.

Leestijd : 2 min

In die commissie zetelen de waterbeheerders, drinkwatermaatschappijen, Aquafin en gouverneurs. Ze vergadert wekelijks bij lange periodes van droogte en formuleert aanbevelingen.

Kritieke situatie

Donderdag luidt het dat de situatie kritiek is. "Alle indicatoren, hydrologische en meteorologische, wijzen daarop. De neerslag van de afgelopen dagen en de nog voorspelde neerslag zullen niet zorgen voor een significant herstel van onze waterlopen. Een verdere daling van de peilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen is niet uit te sluiten", aldus de droogtecommissie. Voor de drinkwaterbevoorrading is er geen probleem, ook niet op middellange termijn, al wordt de waakzaamheid wel aangescherpt.

De droogtecommissie blijft haar advies herhalen, aan sectoren, overheden en burgers, om hun waterverbruik "maximaal terug te dringen". Voorlopig blijft het bij dit advies, maar als er de volgende weken niet veel regen valt of wordt voorspeld, dan is een verstrenging niet uitgesloten, geeft De Potter toe.

"Begin september wordt een kritiek punt", zegt hij. Dan komen drastische maatregelen in het vizier, als de weersituatie niet wijzigt. Die maatregelen kunnen bijvoorbeeld een algemeen captatieverbod voor landbouw én industrie zijn en een verbod op niet-essentieel gebruik van water, bijvoorbeeld om de auto te wassen of voor fonteinen. Ook extra vaarbeperkingen behoren tot de mogelijkheden. "Wij blijven de situatie op de voet volgen", klinkt het.

Elkaar inspireren

De voorbije maanden zijn er al enkele maatregelen genomen om de effecten van de droogte te beperken. Zo zijn er schutbeperkingen op verschillende waterwegen, en worden er mobiele pompen ingezet. Overal in Vlaanderen is het verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen. De droogtecommissie vraagt ook om vissterfte steeds te melden aan de milieudienst van de gemeente.

Nu zal aan de verschillende sectoren en overheden worden gevraagd om te laten weten welke maatregelen zij nemen om hun watergebruik te beperken. "Zodat we elkaar kunnen inspireren en aanzetten tot besparing. Deze tijden van waterschaarste vragen van iedereen een inspanning en solidariteit", klinkt het in het persbericht van de droogtecommissie.

Daarnaast wordt gevraagd om pleziervaart enkel nog samen met beroepsvaart te versassen.

Belga

Lees ook in Actueel

Voedselbos Schelle groeit

Actueel Op zaterdag 3 december plantten vrijwilligers van Natuurpunt, Velt en Voedsel + Dorp de voedselbosrand van het voedselbos in Schelle aan. Er werden onder meer appel-, (kwee)peren-, okkernoot- en mispelbomen geplant, aangevuld met allerlei streekeigen struiken.
Meer artikelen bekijken