Voedermarkt in weken 32-33: de internationale oogstramingen voor tarwe zijn positief

Rusland blijft sterk positief over haar verwachte tarweopbrengsten: deze blijven stijgen.
Rusland blijft sterk positief over haar verwachte tarweopbrengsten: deze blijven stijgen. - Foto: Belga

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Expert, volgde de voedermarkt voor ons op.

Oliehoudende gewassen

“De koolzaadprijzen zijn behoorlijk volatiel momenteel”, stelt Raf Beyers. “Enerzijds door de prijsfluctuatie van palmolie en anderzijds omdat het de vraag is in hoeverre crushers beleverd kunnen worden nu de lage waterstanden op de binnenwateren in Europa schepen dwingen om minder cargo te laden.”

De productie van zonnebloemen in de EU wordt door het United States Department of Agriculture (USDA) 6% lager ingeschat dan vorig jaar, in overeenstemming met eerdere prognoses. Daarbij is vooral de gemiddelde opbrengst van 2,06 ton/ha laag (+/- 13% onder het langjarige gemiddelde). “De lagere opbrengstverwachting komt vooral door het aanhoudend droge en warme weer in onder andere Hongarije, Roemenië en Frankrijk. De canola in Canada blijft in goede conditie en de verwachting is dat de oogst uitkomt op 20 miljoen ton, wat bijna 60% meer is dan de oogst van vorig seizoen. De wereldwijde productie van koolzaad wordt 14% hoger ingeschat dan vorig seizoen.”

Mogelijk recordopbrengst soja in VS

De opbrengst van sojabonen vanuit de Verenigde Staten (VS) is doorgestegen naar het hoogste niveau sinds juni, maar lijkt nu op de terugweg door onder andere het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De huidige gewassen staan er goed bij. De gewasconditie daalde afgelopen week wel met 1% naar 58% ‘goed/uitstekend’. Beyers: “Het USDA schat de oogst van sojabonen op een recordhoeveelheid in van 123,3 miljoen ton. De zorgen zitten vooral bij het droge en warme weer. De staten in de VS die vooral soja telen, komen hier vooralsnog goed mee weg.

Ook vanuit China komen berichten dat de soja er goed bij staat, met een productieraming fors boven vorig jaar en ook fors boven het vijfjarige gemiddelde. Import vanuit China dreigt wel verder af te zwakken doordat de economie aldaar fors aan het afzwakken is. De prognoses voor Zuid-Amerika bleven door het USDA WASDE-rapport (World Agricultural Supply and Demand Estimates) ongewijzigd.”

Impact van droogte op maïs

Bij maïs zijn er vooral zorgen over de impact van de droogte op de gewassen in Europa. Het Franse Agrimer verlaagde de gewascondities recentelijk tot 63% g/u. Het USDA stelde haar verwachting voor de Europese maïsopbrengsten met 12% punten naar beneden bij ten opzichte van vorige maand, waarmee de opbrengst ook historisch gezien laag uitkomt. Het blijft daarnaast afwachten over opschaling van export uit de Oekraïense havens. “Het beeld is dat er voornamelijk schepen vertrekken die er al sinds de blokkade liggen. Rederijen zijn nog zeer terughoudend om grote bulkcarriers die kant op te sturen, omdat er allerlei bancaire en verzekeringstechnische zaken geregeld moeten worden voordat een schip kan vertrekken. Toch was er recentelijk een prijscorrectie op de Matif, nu er een weersomslag gaande is naar lagere temperaturen en naar meer neerslag.”

Positieve ramingen voor tarwe

Rusland blijft sterk positief over haar verwachtte tarweopbrengsten: deze blijven stijgen! Ook het USDA heeft deze naar boven bijgesteld met 8% punten ten opzichte van vorige maand. De opbrengstverwachtingen voor Canada zijn eveneens positief en liggen 15% boven het vijfjarige gemiddelde. Australië en India blijven dan wat achter in hun oogstramingen. Doordat de voorspellingen voor de aanstaande maïsoogst terughoudend zijn, dreigt er vanuit de veevoerindustrie meer vraag te komen naar tarwe als vervanger voor maïs.

De toenemende trafiek vanuit de havens in Oekraïne zet druk op de actuele prijzen.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent