Startpagina Akkerbouw

Vanggewasverplichting versoepelt door extreem droge weersomstandigheden

Doordat de bodems er kurkdroog bijliggen na de aanhoudende droogte van de voorbije weken, is het momenteel niet overal mogelijk om bodembewerkingen uit te voeren en de vanggewassen uiterlijk 15 september in te zaaien.

Leestijd : 2 min

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft daarom uitzonderlijk enkele versoepelingen beslist op de vanggewasverplichting van het Mestdecreet. “De uiterste inzaaidatum van vanggewassen wordt met 2 weken uitgesteld van 15 september tot 30 september. Inzaaien is op dit moment immers niet evident door de droogte. Daarnaast kunnen landbouwers ook nu nog instappen in enkele equivalente maatregelen die tot doel hebben om niet opgenomen nutriënten in de bodem op te nemen zodat ze niet kunnen uitspoelen”, klinkt het bij Demir.

Equivalente maatregelen

Het gaat om de equivalente maatregelen ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ en de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’. De inzaai van vanggewassen moet zorgen voor een betere opname van de resterende stikstof in de bodem. Door de extreme weersomstandigheden zijn de bodems echter zo droog dat het beter is om voor de inzaai van de vanggewassen - en de bijbehorende bodembewerkingen - wat meer tijd te nemen. Pas als er neerslag valt op de warme bodems komen de bodemprocessen immers op gang. Daarom staat de minister uitzonderlijk een afwijking op de vanggewasregeling toe.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Om de waterkwaliteit maximaal te verbeteren is in de huidige omstandigheden een latere inzaai van de vanggewassen te verantwoorden. De vanggewassen zullen zich zo nog voldoende ontwikkelen om toch nog reststikstof op te nemen.”

Mestdecreet

De afwijking geldt voor volgende bepalingen uit het Mestdecreet:

- Type 2 en type 3 meststoffen mochten opgebracht worden na de oogst van de hoofdteelt en uiterlijk tot 1 augustus op voorwaarde dat er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid wordt.

- Op percelen in de gebiedstypes 1, 2 en 3 moet een nateelt ingezaaid worden of moet er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid worden als de hoofdteelt uiterlijk 31 augustus geoogst is. Dat is de zogenaamde basismaatregel vanggewassen.

- Op percelen in de gebiedstypes 2 en 3 is een extra verplichting voorzien voor het inzaaien van vanggewassen. Op die percelen moet een doelareaal aan vanggewassen gerealiseerd worden. Om mee te tellen voor het doelareaal, moeten de vanggewassen uiterlijk 15 september ingezaaid zijn; uitgezonderd na de oogst van aardappelen en maïs waar de inzaaidatum 15 oktober is.

- Op derogatiepercelen wintertarwe en triticale moet uiterlijk 15 september een niet-vlinderbloemig vanggewas ingezaaid worden.

De versoepeling op de inzaaidatum geldt voor de datum van 15 september; op de inzaaidatum van 15 oktober wordt niet afgeweken.

Doelareaal

Om het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren, kunnen landbouwers nog kiezen voor de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’ en de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. De minister staat toe dat de landbouwers nog tot 31 oktober een aanvraag indienen via het Mestbankloket. De voorwaarden van de equivalente maatregelen blijven van toepassing en zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Kabinet Demir

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken