Startpagina Actueel

Boeren op een Kruispunt brengt boek uit

Boeren op een Kruispunt vzw (BoeK) bestaat 15 jaar en maakte al grote verschillen in de levens van verschillende land- en tuinbouwers. De hulporganisatie biedt haar diensten gratis en 24/7 aan, met als doel het welzijn van de land- en tuinbouwers te verbeteren. Al meer dan 1 op 10 Vlaamse landbouwbedrijven kreeg bijstand van BoeK.

Leestijd : 3 min

In 2007 werd Boeren op een Kruispunt opgericht door de verschillende landbouworganisaties. Riccy Focke startte als directeur met een heel klein team van 3 mensen. Ondertussen bestaat het team uit 10 vaste werknemers, enkele freelance psychologen en dierenartsen en tientallen vrijwilligers. Sinds een dikke 2 jaar is Els Verté de nieuwe directeur van BoeK.

Oprichting BoeK

Bedrijven met ernstige problemen hebben soms niet de kracht om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem. Daarom heeft de Vlaamse overheid de vzw Boeren op een Kruispunt in januari 2007 definitief boven de doopvont gehouden. Oprichters waren de landbouworganisaties Boerenbond, KVLV-Agra en het ABS. Het kabinet van toenmalig minister Leterme stond mee aan de wieg. Cera ondersteunde vanuit haar maatschappelijke opdracht door op te treden als belangrijkste partner.

Els Verté: “Problemen vind je bij alle leeftijden en bedrijfsgroottes, in alle streken en deelsectoren. Wie een kapitaalintensief bedrijf heeft, kan heel diep vallen. Ook wie niet op een professionele wijze bezig is met verbreding, heeft weinig kans op slagen. Vroeger konden land- en tuinbouwers een zwak bedrijfsrendement oppoetsen door zelf extra hard te werken. Op de huidige bedrijven volstaat dit niet meer. Het komt er vooral op neer om efficiënt werken in rendabele activiteiten.

Bedrijven die 'niet meer mee kunnen' en bedrijfstechnisch of psychosociaal in de put geraken, kunnen -indien ze dit zelf wensen- beroep doen op de vertrouwenspersonen van Boeren op een Kruispunt. Deze vertrouwenspersonen hebben ervaring én omkadering om daadwerkelijk te helpen. We proberen boeren te helpen op financieel, psychologisch, technisch en sociaal vlak. Ze kunnen letterlijk met elk probleem bij ons terecht. Liever te vroeg dan te laat. Wij staan 24/7 paraat.

Onze medewerkers begeleiden adviesvragers zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen. De begeleidingen duren zo lang als nodig en zijn op maat en tempo van de adviesvragers. We werken respectvol, gratis, discreet, en onafhankelijk.”

Steeds meer landbouwers bereiken

“Gelukkig is het meer bespreekbaar geworden om als boer hulp te zoeken. De hulpvragen die wij krijgen starten vooral vanuit onzekerheid over de toekomst, rechtszekerheid en de daaruit volgende psychische noden. Steeds meer land- en tuinbouwers vinden hun weg naar onze psychologen. De stap om via onze organisatie hulp te vragen is ook kleiner doordat wij snel een psycholoog beschikbaar kunnen stellen en we maximaal de eerste 5 sessies gratis aanbieden.

De grootste vraag naar hulp kwam jarenlang uit de melkveesector (zie figuur 1). De afgelopen jaren veranderde dat in de varkenssector, en nu groeit duidelijk de vraag naar hulp vanuit de glastuinbouw. Dat komt door de stijgende energieprijzen. Tuinbouwers kunnen hun serres niet meer verwarmen. De landbouwsector staat voor grote uitdagingen en dat weerspiegelt zich duidelijk in onze cijfers. Dit jaar vroegen al 189 Vlaamse boeren bijstand aan BoeK. Meer dan 60% van de aanvragen komt uit West- en Oost-Vlaanderen”, aldus Verté.

Figuur 1: de hoeveelheid aanmeldingen per sector bij Boeren op een Kruispunt.
Figuur 1: de hoeveelheid aanmeldingen per sector bij Boeren op een Kruispunt.

Naamsbekendheid

Eén van de uitdagingen van de vzw is om nog meer in te zetten op preventie en sensibilisering. Boeren op een Kruispunt heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het kenbaar maken van hun hulpaanbod. 85% van de boeren zou de organisatie kennen. “Dat is 15% te weinig”, zegt Verte. “Dat kunnen evengoed de boeren zijn die de meeste hulp nodig hebben. Daarom proberen we via sociale media, lezingen, vormingen en ons extern netwerk ook die mensen bereiken.

Om iedereen optimale hulp te bieden, hebben we nood aan extra werkkrachten, en daarvoor hebben we dit jaar extra subsidies gekregen. De meeste sollicitatiegesprekken zijn afgerond en de nieuwe krachten zijn ingewerkt. Zo hopen we onze hulp steeds te optimaliseren.”

Boek uitgebracht

Voor de 15de verjaardag brengt Boeren op een Kruispunt een boek uit met 15 verhalen van mensen die de afgelopen jaren in contact zijn gekomen met de organisatie.

Verté: “Dit boekje is een uiting van waardering naar onze land- en tuinbouwers, voor het geleverde werk en de kwaliteit, elke dag opnieuw. Maar soms betekent dit ook confrontatie met problemen waar ze geen weg mee weten. Dit mooie boek is ook een diepe buiging en een dikke-dank-u-wel voor alle medewerkers van Boeren op een Kruispunt, in het verleden en in het heden. Zij maken/maakten met zijn allen Boeren op een Kruispunt tot een gewaardeerde organisatie in de land- en tuinbouwsector.”

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Rusland oogst miljard dollar aan tarwe in bezet Oekraïne

Granen Oekraïne is minstens één miljard dollar aan inkomsten uit tarwe misgelopen doordat deze werd geoogst in gebieden die door Rusland worden gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat gebruikmaakt van satellietbeelden van ruimtevaartorganisatie NASA, die een speciaal programma heeft gericht op voedselzekerheid en landbouw.
Meer artikelen bekijken