Startpagina Actueel

Dubbele verjaardag van kranige 90’er en puber van 15

Het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) zet voor zijn 90ste verjaardag 4 dagen de deuren wagenwijd open. Tijdens de feestelijke opening van festILVO presenteerde Boeren op een Kruispunt (Boek) een boek voor de 15de verjaardag van de hulporganisatie.

Leestijd : 4 min

Het ILVO, ontstaan uit 9 zogenaamde Rijksstations, heeft een rijke geschiedenis. Dat wordt gedurende 4 dagen gevierd. De openingsdagen 15 en 16 september zijn eerder gericht op professionals. Op zondag 18 september gaan de deuren pas echt wagenwijd open. Ditmaal voor het grote publiek. ILVO hing immers zijn wagonnetje aan de Dag van de Landbouw, het jaarlijkse event van Boerenbond. Op maandag 19 september komen zo’n 800 scholieren en 80 leerkrachten het ILVO ontdekken.

Terugblik en vooruitblik

Tijdens de officiële opening werd de grote evolutie die het instituut doormaakte nog in de verf gezet. Oudgediende Jan Daelemans getuigde in een kort interview. Hij startte bij het Rijksstation voor Landbouwtechniek. Een belangrijke taak was toen... ontbossen. Dit kaderde in de na-oorlogse periode van voedselschaarste. Er was immers nood aan land voor landbouw. Hij maakte ook de grote evolutie mee inzake productiviteit. Dat was vooral gelinkt aan de opmars van tractoren. Ook de Holsteinisering in de melkveehouderij zorgde voor een hogere productiviteit én een aanpassing van de teelten richting voedergewassen.

Jan Daelemans (links) en Simon Vandewalle werden tijdens de feestelijke viering kort geïnterviewd over verleden en toekomst bij ILVO door communicatiemanager Greet Riebbels.
Jan Daelemans (links) en Simon Vandewalle werden tijdens de feestelijke viering kort geïnterviewd over verleden en toekomst bij ILVO door communicatiemanager Greet Riebbels. - Foto: AV

Simon Vandewalle is een jonge ILVO-onderzoeker. Hij onderzoekt voor zijn doctoraat eiwitten van microalgen. Algen passen mogelijk in het dieet van de toekomst. Hij ziet doorheen de jaren vooral een evolutie van een streven naar hogere productie naar betere kwaliteit. Simon Vandewalle verwacht in de toekomst een meer op maat gemaakt dieet, maar stelde toch ook dat er steeds plaats zal blijven voor een kwaliteitsvol product van bij de boer.

Blijven innoveren

Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, belichtte enkele grote veranderingen op die 90 jaar onderzoek. “Zelfs onze naam evolueerde in die tijd meermaals. Nog niet zolang geleden werd er nog voeding aan toegevoegd, naast landbouw en visserij. We doen vandaag immers onderzoek van de bodem tot het bord.” Relaes benadrukte daarbij dat onderzoek met levende materie nooit 1+1= 2 is; het gaat gepaard met veel onzekerheden én uitdagingen.” Dat wordt volgens de topman van het ILVO niet steeds begrepen door derden. Hij verwees hierbij naar het huidige stikstofdossier.

Relaes verwacht in de nabije toekomst veel van artificiële intelligentie en robotica. “Het zal onder meer leiden naar een plantgerichte aanpak in plaats van een veldmatige aanpak. Zo kunnen we naar een low-input landbouw evolueren.” ILVO vernam trouwens net dat het door de Europese Commissie werd weerhouden als testfaciliteit voor onderzoek en innovatie in digitale agrifood technologiën. ILVO wordt met andere woorden een satelliet inzake artificiële intelligentie en robotica in land- en tuinbouw.

Voor Joris Relaes is het belangrijk dat men landbouw als een economisch sector blijft aanzien. De verwerkende sector en de primaire sector moeten hierbij hand in hand gaan. “Zo moet het mogelijk zijn om een faire prijs voor de inspanningen en innovaties de die landbouwer doet te bereiken.”

Een speerpunt voor Joris Relaes is het belang van een gezonde bodem. “Het koesteren van de bodem is een sleutel tot het oplossen van heel wat problemen. Onze Vlaamse bodems behoren tot de vruchtbaarste ter wereld. Werken aan onze landbouwbodems is dan ook de goedkoopste manier om te werken aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, erosiebestrijding, koolstofopbouw, wateropvang... en dat heeft onmiddellijk zeer positieve gevolgen voor de rest van onze maatschappij.”

15 jaar BoeK

ILVO en Boeren op een Kruispunt (BoeK) werken nauw samen. Het was dan ook een logische stap naar een gezamenlijke verjaardagsviering.

Hulporganisatie BoeK kreeg de voorbije 15 jaar niet minder dan 3.039 oproepen. Dirk Lips, voorzitter van BoeK: “De meer geglobaliseerde door vrije markt aangestuurde voedselproductie en -distributie kent zijn beperkingen. Telkens opnieuw zijn er gezinnen slachtoffer van onze beperkte systemen. BoeK blijft dus oproepen ontvangen... Om ons doel – voldoende, veilig en betaalbaar voedsel – te bereiken, hebben we compromissen gesloten met het milieu, het dierenwelzijn de sociale rechtvaardigheid. Wat ooit eerbare compromissen leken, is dit vandaag niet meer het geval voor vele mensen. We hebben behoefte aan een nieuwe licence to produce’met minder impact op ons milieu en dierenwelzijn, faire omstandigheden voor alle arbeiders enzomeer.”

Lips meent echter dat nieuwe compromissen sluiten mogelijk is. “Er is vandaag een waste van 40%, we hebben dus marge voor ‘onderhandeling’. Er is een duidelijke toekomstvisie nodig met aandacht voor de snelheid waarbij veranderingen worden doorgevoerd. Hierbij moeten ook de slachtoffers van verandering in rekening worden gebracht. Laat ons door faire, soepele compensaties en een goede begeleiding van alle betrokkenen zicht geven op een gelukkige toekomst. Dan zal BoeK in de toekomst minder werk krijgen en dat moet toch ons belangrijkste doel zijn”, besloot Dirk Lips.

Directeur Els Verté mocht tot slot het boek van BoeK met getuigenissen en verhalen aankondigen.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Actueel

Rusland oogst miljard dollar aan tarwe in bezet Oekraïne

Granen Oekraïne is minstens één miljard dollar aan inkomsten uit tarwe misgelopen doordat deze werd geoogst in gebieden die door Rusland worden gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat gebruikmaakt van satellietbeelden van ruimtevaartorganisatie NASA, die een speciaal programma heeft gericht op voedselzekerheid en landbouw.
Meer artikelen bekijken