Startpagina Vleesvee

Frans Limousin-stamboek zoekt naar evenwicht tussen slacht- en moedereigenschappen

Het Belgische Limousin-stamboek gaf een 40-tal fokkers de mogelijkheid om enkele belangrijke Franse hotspots voor dit ras te bezoeken. De Pôle de Lanaud is het centrale trefpunt voor het Limousin-ras. Ze vernamen er meer omtrent het fokkerijprogramma voor Limousin.

Leestijd : 4 min

T ijdens het bezoek van de Belgische delegatie aan de Pôle de Lanaud schetste Julien Mante, technisch directeur van France Limousin Sélection, de organisatie voor de genetische verbetering van het Limousin-ras. “In Frankrijk heeft de Limousin-stapel de grootste toename gekend sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt Julien Mante. In 1965 waren er slechts 285.000 zoogkoeien bij onze zuiderburen, maar begin 2022 is hun aantal gestegen tot 1.102.097 dieren. In een halve eeuw is het aantal koeien dus verviervoudigd.

Het is nu het op één na belangrijkste vleesveeras in Frankrijk, na het Charolais-ras.

5% van de Franse fokkers certificeert zijn dieren

Als we kijken naar de samenstelling van de Franse Limousin-stapel met betrekking tot de betrokkenheid van fokkers bij genetische verbetering, zien we dat 80% van de fokkers geen bijkomende gegevens registreert naast het wettelijke kader voor genetische verbetering. Ze geven de geboorte van het kalf aan, het geslacht ervan, de naam van de moeder en de geboortedatum. “Praten over genetica wanneer 50% van het stamboek ontbreekt, dat wordt ingewikkeld.”

11% registreert enkele aanvullende gegevens, zoals de naam van de vader – om het volledige stamboek te hebben – en ook prestaties inzake geboorteomstandigheden (afkalven met of zonder hulp, het gewicht bij de geboorte en de borstomvang). Door deze informatie kunnen ze fokdieren selecteren op basis van hun vermogen om lichte kalveren voort te brengen voor de mannelijke dieren of op basis van hun vermogen om goed te kalven voor de koeien.

4 % van de fokkers houdt zich aan het ‘Bovins croissance’-programma, dat bestaat uit de monitoring van de groei van kalveren om het potentieel van de dieren te evalueren wat betreft het spenen, het melkpotentieel van de koeien, evenals de morfologie van deze grazers. Deze informatie maakt het indexeren mogelijk.

Ten slotte is 5%, dat wil zeggen 1.394 Limousin-fokkers die voldoen aan het ‘Bovins croissance’ programma, daarnaast ook lid van het Limousin-stamboek. Daardoor kunnen ze hun dieren laten certificeren in het stamboek en hun fokdieren verhandelen.

Pôle de Lanaud

De Pôle de Lanaud, opgericht in 1991, is een plaats die volledig in het teken staat van het Limousin-ras.

Alle belangrijke instanties uit deze sector zijn hier verzameld: het Station Nationale de Qualification, de selectieorganisatie (France Limousin Sélection), het Limousin-stamboek, Ingenomix, dat genentests aanbiedt waardoor men het genetisch potentieel vanaf de geboorte kan voorspellen, en ook het Limousine-park, het agrotoeristische recreatiepark.

De 3 totembeelden die staan te pronken op de Pôle de Lanaud.
De 3 totembeelden die staan te pronken op de Pôle de Lanaud. - Foto: PYL

Julien Mante: “Eén van de missies van France Limousin Sélection is om de toekomstvisie van het Limousin-rund nader te bepalen. En het eerste wat je moet doen is het evenwicht behouden tussen de geschiktheid van het Limousin-rund als slachtdier en de moederkwaliteiten ervan. Alles verbeteren is niet alleen ingewikkeld, maar vergt ook tijd.

Aangezien niet alle criteria tegelijkertijd kunnen worden verbeterd, zijn er keuzes gemaakt om de zoog- en groeicapaciteit te verhogen en om de spierontwikkeling te verbeteren en ondertussen het geboortegemak te behouden.”

Een selectieprogramma in 3 stappen

Het selectieprogramma gebeurt in 3 stappen.

Eerst wordt er een selectie gemaakt op het niveau van de veestapels die behoren tot het Limousin-stamboek. Dat zijn dus 1.394 fokkers, 107.000 zoogkoeien en 3.000 stieren geëvalueerd door Iboval. Daarna worden de jonge stieren geëvalueerd op hun eigen prestaties voordat ze worden onderworpen aan een genetische analyse, waardoor ze kunnen worden gerangschikt volgens hun genetica voor latere verkoop.

Het inseminatiegedeelte vormt de laatste fase van het selectieprogramma, met het nakomelingenonderzoek van de stieren door Crealim, een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het selectieschema op nageslacht.

De hulpmiddelen

Op de Pôle de Lanaud worden 3 hulpmiddelen en instanties ingezet.

Vooreerst is er het Iboval-programma, dat de indexering mogelijk maakt van zoogkoeien op de boerderijen. Ongeveer 2.400 landbouwbedrijven gebruiken dit programma, wat dus de indexering inhoudt van 130.000 koeien en 6.000 stieren.

Daarnaast is er het selectiecentrum. Ongeveer 700 van de meest veelbelovende stieren bewijzen elk jaar in Lanaud wat ze waard zijn. Zij worden gedurende 5 maanden onder dezelfde omstandigheden begeleid. Bijna de helft van hen zal worden gekwalificeerd als jonge fokstier, 40% als ‘belofte’ en 10% wordt niet gekwalificeerd voor de 4 jaarlijkse veilingen die gepland staan in november, januari, maart en juni. De verkoop stelt fokkers in staat om hun kuddes te blijven vernieuwen met evenwichtige fokdieren.

Ten slotte keurt Crealim elk jaar de nakomelingen van 10 inseminatiestieren, om slechts 3 tot 5 van hen te kwalificeren op hun moederkwaliteiten. Dankzij deze instantie kunnen de beste stieren breed verspreid worden.

Pierre-Yves Lorenzen

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken