Startpagina Actueel

Bayer bekroont twee UGent-scripties over landbouwonderzoek.

Bayer beloonde 2 uitstekende scripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Een beoordelingscommissie onder leiding van prof. Danny Geelen selecteerde 2 laureaten die met hun onderzoek tot nieuwe inzichten in gewasbescherming komen. Arthur D’haeyere onderzocht de invloed van schimmels op het xyleemnetwerk van planten en Matthijs Hast de bestrijding van de katoenuil met behulp van mieren en groene gaasvliegjes.

Leestijd : 3 min

Tijdens de proclamaties van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen reikte Bayer de jaarlijkse ‘Prijzen voor Beste Scriptie’ uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Bayer wil zo, als wereldleider in gewasbescherming, het onderzoek van studenten naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de bescherming van planten in de kijker zetten.

Scriptieprijzen voor landbouwonderzoek

“Een unieke kans voor onze studenten om hun potentieel te tonen”, vindt professor Danny Geelen, hoofd van de beoordelingscommissie aan de UGent. “Landbouw innoveren op basis van nieuwe inzichten, verkregen door wetenschappelijke onderzoek, is een must. Beide scripties onderzoeken werkingsmechanismen en -interacties tussen plagen en planten. Met een beter begrip kunnen we vervolgens op zoek naar nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.”

Invloed van schimmels op sapstroom in paprika

De schimmel Verticillium veroorzaakt de beruchte verwelkingsziekte en kan meer dan 200 verschillende soorten planten infecteren. Hieronder vallen veel belangrijke economische gewassen zoals paprika. Arthur D’haeyere deed, onder begeleiding van promotoren Kathy Steppe en Monica Höfte, onderzoek naar het werkingsmechanisme van de schimmel in het xyleemnetwerk van de paprikaplant.

“Het xyleemnetwerk is verantwoordelijk voor het transport van water en mineralen van de wortels naar de bladeren van de plant en is cruciaal voor groei en ontwikkeling,” vertelt Arthur. Om de werking van de schimmel op het xyleemnetwerk te bestuderen werden paprikaplanten besmet met verschillende stammen van de schimmel. Vervolgens werden de plantengroei en sapstroomdynamiek verder opgevolgd alsook het kolonisatieproces van de verschillende stammen. Verder werden de afweermechanismen in het xyleemweefsel van planten gevisualiseerd en geanalyseerd met een histologische screeningsprocedure.

Histologische analyse van paprikaplanten besmet met V. isaacii onthulde dat er nauwelijks visuele afweerreacties, zoals celwandversterkingen of vaatocclusies, optraden. De sapstroomdynamiek leek ook nauwelijks beïnvloed. Paprikaplanten die waren besmet met de stam V. dahliae vertoonden daarentegen een aantal anatomische veranderingen en verstopte xyleemvaten gedurende de periode van vier weken na besmetting. De sapstroom en de waterpotentiaal van deze planten was tevens sterk belemmerd.

Analyse van sapstromingsdynamiek kan dus gezien worden als een belangrijk kenmerk van besmetting.

Mieren en gaasvliegjes vs katoenuil

Onder leiding van promotor Patrick De Clercq deed Matthijs Hast onderzoek naar het bestrijden van de katoenuil met behulp van mieren en groene gaasvliegjes.

De katoenuil is een vlinder waarvan de rupsen een plaag zijn in de teelt van groenten, fruit, bloemen en andere landbouwgewassen. Matthijs onderzocht of biologische bestrijders kunnen ingezet worden om deze rupsen te elimineren.

“Mieren zijn polyfage predatoren die territoriaal en coöperatief gedrag vertonen, eigenschappen die hen interessant maken voor de biologische bestrijding van plaagsoorten”, vertelt Matthijs. “Uit de eerste 2 proeven in laboratoriumomstandigheden bleken zowel de mieren als groene gaasvliegjes evenwaardige bestrijders van de katoenuilrups.”

In de serreproef hadden verschillende combinaties van mier, groene gaasvlieg en katoenuil in vaste aantallen toegang tot een afgebakende foerageerzone. “Enkel de behandelingen met mieren alleen en mieren samen met groene gaasvlieg resulteerden in de volledige bestrijding van de uitgezette larven van de katoenuil.”

Voor het gebruik van mieren als biologische bestrijder staat het houden van de soort in

artificiële nesten, het transporteren en het uitzetten in een serre al op punt. “In de toekomst dient verder onderzocht te worden welke factoren de predatie beïnvloeden en hoe deze kunnen worden gestuurd,” besluit Thomas.

Bayer innovatieprijs

“De UGent levert elk jaar een nieuwe lichting bio-ingenieurs af van hoge kwaliteit”, zegt algemeen directeur Sylvain Moissonnier van Bayer Crop Science in de Benelux. “Het is een onderwerp dat elke dag op het boerenerf speelt en duurzame landbouw staat hoog op de politieke agenda. De 2 winnende scripties zijn uitmuntend. We willen graag de winnaars van de prijzen feliciteren, evenals alle studenten die afstuderen proficiat wensen!”

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken