Startpagina Veeteelt

Meer nachtelijke controles in slachthuizen

Er komen in de slachthuizen meer nachtelijke controles door dierenartsen die toezien op het dierenwelzijn. De Vlaamse Overheid gaat nu ook meer van dit soort dierenartsen aantrekken. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft daarvoor nu de vergoedingsregeling aangepast en verbeterd.

Leestijd : 2 min

Tot voor kort was er in de slachthuizen geen structureel toezicht dat focuste op dierenwelzijn. Aanwezige dierenartsen in opdracht van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV) kijken vooral toe op de voedselveiligheid van het vlees. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft daarom een aanvullend controlesysteem in het leven geroepen, met dierenartsen die focussen op het welzijn van de dieren die geslacht gaan worden. Ook in de laatste ogenblikken van het leven van een dier moet vermijdbaar dierenleed ook effectief vermeden worden. “We willen dag én nacht toezien op dierenwelzijn in de slachthuizen, want tot op het laatste ogenblik in het leven van een dier moeten we vermijdbaar leed effectief vermijden”, zegt Weyts. “We maken geld vrij om te zorgen voor nog meer controles, desnoods de klok rond”.

Dierenartsen zoeken

Het blijft echter een uitdaging om voldoende dierenartsen te vinden die dit werk willen doen, zeker als er ’s nachts of ’s ochtends heel vroeg al geslacht wordt. De regeling rond dit soort nachtelijke controles was ook ingewikkeld en de vergoeding voor nachtelijke controles was aan de lage kant.

Er komen nu in de slachthuizen meer nachtelijke controles door dierenartsen die toezien op het dierenwelzijn. De Vlaamse Overheid gaat nu ook meer van dit soort dierenartsen aantrekken.

Vergoedingsregeling aangepast

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft immers de vergoedingsregeling aangepast en verbeterd. Zo zullen de honoraria van de dierenartsen vanaf 2023 jaarlijks meestijgen met de index. De regeling rond nachtelijke controles wordt fors vereenvoudigd en de vergoeding wordt verhoogd, zodat het voor dierenartsen aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld al om 5 uur ’s ochtends controles uit te voeren. Dat is belangrijk, omdat veel slachthuizen rond dat uur beginnen slachten – en bij hitteweer worden de slachturen vaak uitgebreid om nog meer ’s nachts te slachten. Het is ook belangrijk dat de dierenartsen al aanwezig zijn wanneer de dieren gelost worden van het transport – en niet alleen wanneer ze later worden geslacht.

Naar meer sluitend toezichtsysteem

“Geen enkele controle zal ooit 100% waterdicht zijn, maar stap voor stap willen we gaan naar het meest sluitende toezichtsysteem in Europa. Met gespecialiseerd toezicht gefocust op dierenwelzijn, verrassingsinspecties en ook nachtelijke controles”, zegt Weyts. “Het blijft niet bij mooie voornemens: we maken voor ons dierenwelzijnsbeleid ook het geld vrij”.

Kabinet Weyts

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken