Startpagina Actueel

Satellietdata informeren landbouwers

Met dank aan de satellietdata van gewassen kunnen landbouwers inschatten hoe hun gewas geëvolueerd is tijdens de droge zomer. Daardoor kunnen ze oogstinschattingen maken en/of hun teelplan bijsturen. Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) wil dit initiatief verder uitbouwen.

Leestijd : 2 min

De satellietbeelden zijn te raadplegen door de gebruikers van het geoloket landbouw. Ze kaderen volgens minister Brouns in de ondersteuning van verschillende actoren in de landbouwsector om op een toegankelijke en objectieve manier de impact van de droogte 2022 te kunnen raadplegen.

Groeiwaarde

Bovenop de beelden wordt er op het geoloket landbouw eveneens afgeleide informatie getoond, zoals de gemiddelde groeiwaarde per perceel.

In het verleden werd deze informatie ook al op dezelfde manier gedeeld via het geoloket landbouw. Dat was in de droge periodes van 2018 en 2020. De data zullen ook in de toekomst structureel voorhanden zijn om de sector te ondersteunen.

Groei-index

In een schriftelijke vraag aan de minister wees commissielid Steven Coenegrachts (Open VLD) erop dat het initiatief opmerkelijk is, omdat er al een aantal instrumenten bestaan die de informatie ter beschikking stellen van landbouwers. Concreet wordt dit al gratis aangeboden sinds 2016-2017 via WatchItGrow. De groei-index is al jaren raadpleegbaar voor heel België in Terrascope. Een jaarlijkse cropmap wordt eveneens aangeboden via https://app.watchitgrow.be/cropmap/. Cropmap geeft een inschatting van het Belgische landbouwlandschap en toont welke gewassen op de velden staan vóór het departement Landbouw en Visserij die informatie vrijgeeft.

Op internationaal vlak kan Cropmap helpen om de voedselbevoorrading te verzekeren. Cropmap biedt inzichten voor toeleveranciers aan landbouwers, consultancybedrijven, internationale voedselorganisaties en overheden van landen zonder adequate landbouwdata.

Voor iedereen

“Het initiatief bouwt verder op het geoloket landbouw, dat zonder loginprocedure bereikbaar is via de cijferwebsite van het departement Landbouw en Visserij. Het geoloket landbouw brengt alle relevante achtergrondlagen en actuele informatie met betrekking tot de landbouwgebruikspercelen samen om deze data te ontsluiten aan iedereen, ook aan niet landbouwers”, zegt minister Brouns.

Met betrekking tot datadeling met landbouwers staan nog andere projecten op stapel zoals verdere aanvulling op de datawebsite (https://landbouwcijfers.vlaanderen.be//) en het bodempaspoort.

FoJ

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken