Startpagina Partner content

Weinig zetmeel in droge maïs

PARTNER CONTENT - De gemiddelde kwaliteit van maïs valt dit jaar tegen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat is de weinig verrassende uitkomst na analyse van de eerste maïskuilen. Nu zijn ieder jaar de eerste uitslagen minder goed dan de later bemonsterde. Dat komt omdat in andere jaren het dan vaak gaat om te vroeg en daarmee niet rijp geoogste maïs. Dit jaar gaat het veelal om maïs die (gedeeltelijk) noodrijp is geoogst.

Leestijd : 3 min

Daarnaast ligt het drogestofgehalte van de eerst bemonsterde maïskuilen duidelijk hoger dan in andere jaren, wat deze Maïsrassenkeuze kuilen daardoor broeigevoeliger maakt.

Seizoen 2022: veel plant, weinig kolf

In tegenstelling tot het andere zeer droge jaar 2018 waarin het al vanaf half juni zeer droog werd, is de ergste droogte dit jaar van begin juli opgetreden. Dit had tot gevolg dat er tijdens de zogenaamde schietersfase nog wel voldoende vocht aanwezig was. De schietersfase is de groeifase tussen het 6-bladstadium en de pluimvorming. Hierdoor is er op de meeste percelen maïs tot een lengte gegroeid wat we van maïs gewend zijn. De grote droogte in juli en augustus gaf echter een onvoldoende goede kolfontwikkeling. De daarop volgende zeer hoge temperaturen in augustus en september hebben maïs op met name zandgrond de genadeslag gegeven, waardoor veel maïs noodrijp werd in sommige gevallen al in augustus geoogst is. Relatief veel restplantmassa in combinatie met een laag kolfaandeel na oogst van deze maïs is de oorzaak van de minder goede voederwaarde.

 

 

Hoger hakselen