KWS

Partner,

Partner

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen, onder meer maïs, bieten en granen, in de gematigde klimaatzones waartoe ook de Benelux behoort. KWS Benelux B.V. is, als dochteronderneming van onafhankelijk familiebedrijf KWS SAAT SE & Co. KGaA, in 25 jaar uitgegroeid tot een speler van formaat in de Benelux. Onze doelstelling is om iedere teler te bedienen met goede gewassen, rassen en een professionele ondersteuning. De medewerkers van KWS Benelux werken dagelijks met trots, passie en met de ervaring opgedaan in de dagelijkse landbouwpraktijk aan het behalen van deze doelstelling. KWS hanteert een visie die gebaseerd is op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van gewassen, door ze optimaal te laten presteren onder de condities zoals die in de Benelux gelden.

Ook krachtvoermaïs geoogst?

Partner,

Partner KWS

KWS

Partner KWS

Partner,

Zaai Snelle Lente Rogge in oktober nog heel goed mogelijk

KWS

Uitstel voor inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond in Nederland

Publireportage,

KWS-Maïszaadservice in praktijk

KWS

KWS

Het heeft even geduurd, maar de maïs is op de meeste plaatsen gezaaid. Hopelijk de start van een verder goed groeiseizoen met op het eind een goede opbrengst. Dat is waar we met zijn allen voor in de weer zijn. Dat het niet altijd gaat zoals we zouden wensen, ervaren we maar al te vaak. Soms door factoren die we zelf niet in de hand hebben. Of waar we een keer mis zitten. Bij KWS staan we altijd paraat om te adviseren om het gewas zo goed mogelijk te doen groeien.

Publireportage,

Controleer tijdig de opkomst van uw maïs!

KWS

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.

Publireportage,

Hoe u op voerkosten kunt besparen? Vraag Tim om advies!

KWS

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten op het melkveebedrijf. Om verschillende redenen zijn deze de afgelopen jaren gestegen waardoor het saldo verder onder druk komt te staan.

Publireportage,

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs!

KWS

KWS

Publireportage,

Met myKWS uw eigen digitale adviseur bij de hand

KWS

KWS

Veel telers maken al jaren dankbaar gebruik van de adviezen geleverd door KWS, op het vlak van de teelt en het gebruik van suikerbieten, maïs, Snelle Lente Rogge en Feedbeet.

Publireportage,

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

KWS

KWS

De oogst van de Snelle Lente Rogge nadert snel. Volg nu de ontwikkeling van het gewas en Buienradar nauwgezet om het voor u ideale oogstmoment te bepalen!

Publireportage,

Een hoger saldo door lagere voerkosten

KWS

KWS

Mede als gevolg van stijgende voerkosten staan de marges op melkveebedrijven verder onder druk. Om een voldoende hoog arbeidsinkomen te realiseren is het noodzakelijk om hier aandacht voor te hebben. Naast het gegeven dat over de gehele linie de kosten zijn gestegen, stijgen ook de kosten voor aankoop van voer.

Publireportage,

7 Tips voor een geslaagde start van de teelt van maïs

KWS

KWS

Nu het moment om maïs te zaaien langzaam maar zeker weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaald zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. Een aantal handige tips helpen om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren.

Publireportage,

Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

KWS

KWS

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Publireportage,

Waarom stoppen met het telen van maïs?

KWS

KWS

In deze tijd van het jaar wordt er altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas.