Startpagina Akkerbouw

Hogere nitraatresidus dit seizoen

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling iets over halfweg is, informeert Inagro over de huidige stand van zaken.

Leestijd : 2 min

Afgelopen seizoen kenmerkte zich opnieuw warm en droog met een natte septembermaand. Deze effecten zijn ook zichtbaar in de eerste resultaten van het nitraatresidu. Zoals gevreesd zijn deze hoger dan in 2021, wat een eerder goed groeiseizoen was.

Inagro ziet dit jaar iets minder de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen ontstaan: granen scoren dit jaar namelijk minder goed. De langdurige droogte, met als gevolg een later ingezaaid vanggewas, lijken hier mogelijks de boosdoener.

Het gemiddelde nitraatresidu is met 97 kg nitraat-N/ha dezelfde als in oktober 2020, maar 32 kg nitraat-N/ha hoger als in dezelfde periode van 2021. Dan konden we een tussentijds gemiddelde van 65 kg nitraat-N/ha optekenen.

Gras en bieten doen het beter

Afgelopen jaar kunnen vooral gras met een gemiddeld residu van 60 kg nitraat-N/ha en bieten met gemiddeld 51 kg nitraat-N/ha een goed resultaat voorleggen. Dit gaf respectievelijk 80 en 85% van de bemonsterde percelen met een nitraatresidu lager dan 90 kg nitraat-N/ha.

Maïs en wintergraan schommelden met 92 kg nitraat-N/ha voor wintergraan en 98 kg nitraat-N/ha voor maïs rond het algemene gemiddelde. Voor wintergraan betekende dit dat 59% van de percelen lager zat dan 90 kg nitraat-N/ha en voor maïs was dit 55%.

Aardappelen met hoog nitraatresidu

Aardappelen kenden afgelopen jaar moeilijke groeiomstandigheden. Percelen die reeds in bloei stonden nog voor het sluiten van de rijen: het was jammer genoeg geen uitzondering. Wetende dat de aardappel het gros van zijn stikstof opneemt tot het moment van bloei, maakt dat het merendeel van de percelen in oktober een nitraatresidu boven de 180 kg nitraat-N/ha laat optekenen. Het gemiddeld nitraatresidu is met 161 kg nitraat-N/ha vergelijkbaar met 2020.

Inagro

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken