Vogelgriep: opheffingen en nieuwe besmetting

Het risico dat pluimvee met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels, is overal in het land nog steeds erg groot.
Het risico dat pluimvee met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels, is overal in het land nog steeds erg groot. - Foto: Jeroen Morel

De bewakingszone Diksmuide is sinds 5 november opgeheven en de 3 km-zone in Theux werd zopas omgezet in een bewakingszone en valt voortaan onder dezelfde maatregelen als de rest van de zone.

De 3 km-zone Evergem wordt in de nacht van 9 op 10 november omgezet in een bewakingszone.

Deze week en begin volgende week worden de eindscreenings in de bewakingszones Theux en Evergem georganiseerd. Als de resultaten gunstig zijn, worden deze zones op 16 en 19 november opgeheven.

De planning voor de zone Hoogstraten werd nog niet vastgelegd.

Pairi Daiza

Het FAVV meldt een nieuwe besmetting met het vogelgriepvirus in het dierenpark Pairi Daiza, die het voorbije weekend werd ontdekt na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Er zijn voorlopig geen symptomen opgemerkt bij andere vogelsoorten. Het dierenpark in Brugelette (Henegouwen) heeft in samenwerking met het FAVV maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus.

De besmetting in Pairi Daiza gaat om de hoogpathogene variant van het virus. De bron van besmetting is meer dan waarschijnlijk te zoeken in de wilde watervogels die aanwezig zijn op de twee vijvers centraal in het park. Omdat het gaat om beschermde en bedreigde vogels voorziet de Europese wetgeving dat de dieren niet moeten worden geruimd.

Er is geen risico voor de bezoekers van het dierenpark, wel worden maatregelen genomen om de andere vogelsoorten in en rond het park te beschermen. Zo worden alle vogels geïsoleerd in gebouwen en volières en de plaatsen met vogels zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. De overige delen van het park blijven open.

Het FAVV en het dierenpark zullen de situatie in de komende weken nauwgezet volgen.

Snel ingegrepen

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Samen met het FAVV volg ik elk jaar van nabij de evolutie van de vogelgriep in België en in Europa. Wij proberen altijd oplossingen te vinden door te pleiten voor constructieve maatregelen in het belang van de houders, de dieren en in overeenstemming met de Europese wetgeving. Dankzij de noodzakelijke en passende beslissingen die wij snel hebben genomen, worden de andere vogels beschermd en kan Pairi Daiza open blijven. Ik zal dit dossier op de voet blijven volgen.”

Sinds half september zijn er in ons land 16 uitbraken met hoog pathogene vogelgriep van het type H5 bevestigd bij commerciële pluimveehouderijen en bij particuliere houders. Telkens nam het FAVV maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen en het pluimvee en de vogels in de gebieden rond deze uitbraken zoveel mogelijk te beschermen. In die periode zijn er ook besmette wilde vogels aangetroffen op een 40-tal sites verspreid over het hele land.

Op de website van het FAVV vind je een beschrijving van alle zones en maatregelen die er gelden.

DGZ/FAVV

Meest recent

Meest recent