Startpagina Veeteelt

Instandhouding wolf rechtvaardigt verlaging van de beschermingsstatus

Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), plaatsvervangend lid in de Europese landbouwcommissie, dringt aan op een wolvenbeleid dat afgestemd is op de groeiende populaties ervan. “De instandhouding van de wolf rechtvaardigt verlaging van de beschermingsstatus”, stelt ze.

Leestijd : 2 min

Waar de wolf ooit nog met uitsterven bedreigd werd, zijn ze vandaag met 21.000. Die stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers. “De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus. Daarom vragen wij aan de Europese Commissie om die beschermingsstatus opnieuw te bekijken”, aldus Hilde Vautmans.

“Let wel, de wolf blijft ook na een eventuele herziening nog steeds beschermd, maar niet meer op het hoogste niveau zoals dat nu is. Dit geeft lidstaten meer ruimte om hun beleid uit te zetten in functie van de groeiende populaties. Daarom roepen we in onze resolutie op om maatregelen in te voeren die de samenleving tussen wolf en mens en dier bevordert.”

Meer middelen

“Naast grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties, vragen we meer financiële middelen om enerzijds de verliezen van landbouwers te compenseren na een wolvenaanval en anderzijds de preventieve maatregelen die landbouwers moeten nemen mee te ondersteunen.

Daarnaast roepen we de Europese Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt.

We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee”, besluit Vautmans.

TD

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken