Startpagina Vleesvee

Prijs voor koeien en stieren is stijgend

Coevia vzw leverde deze week op 30 november zijn analyse van de markt voor Belgisch witblauw rundvee.

Leestijd : 1 min

De prijs voor kalveren is status quo en varieert van 680 tot 890 euro voor een goed kalf. 840 euro is de gemiddelde norm. Deze prijs is inclusief btw. De markt is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag (evenwicht).

Bij de koeien is de prijs stijgend, met een gemiddelde prijs van 3,75 tot 4,10 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht is 5,75 tot 6,3 euro/kg, met enkele pieken tot 6,35 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premiumkwaliteit (S+). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is ook hier stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag.

Ten slotte is de prijs bij de stieren eveneens stijgend, met een prijs die schommelt rond de 4,10 tot 4,45 euro per levende kg of 6,10 tot 6,45 euro per geslacht gewicht. 6,35 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,5 euro/kg (S +) wordt gehanteerd, indien geleverd wordt onder een specifiek label (coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen. Deze prijzen zijn exclusief btw.

De markt is prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk is aan de vraag.

Coevia

Lees ook in Vleesvee

“Met de zonneboiler willen we 80% van de kalvermelk verwarmen”

Vleesvee Op woensdag 24 mei gebeurde de officiële inhuldiging van een zonneboiler op het bedrijf van Emelie Laeremans in Herselt. Dit gebeurde in het kader van het Europese project ICaRE4Farms. Doel van het project is om het gebruik van thermische zonne-energie in land- en tuinbouw te stimuleren en zo de broeikasgasemissies te reduceren.
Meer artikelen bekijken