Startpagina Economie

In het algemeen meer stoppende dan startende landbouwbedrijven

Uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij bleek dat er in 2020 meer landbouwbedrijven werden stopgezet dan dat er startten. Die dalende trend is al even aan de gang. In 2021 waren het er nog 23.321, tegen 26.144 in 2011. Dat komt overeen met een daling met 10,8% op 10 jaar tijd.

Leestijd : 2 min

Via statistiek Vlaanderen communiceerde het Departement Landbouw en Visserij over het aantal landbouwbedrijven die startten en stopten in 2020 in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Er startten toen 399 bedrijven, maar 623 bedrijven deden de boeken toe. Dat betekent een daling van 224 landbouwbedrijven.

Startende landbouwbedrijven

In de periode 2016-2020 schommelde het aantal starters in het Vlaamse en Brusselse Gewest tussen 375 en 432 per jaar. Van de starters in die periode was 63% een eenmanszaak, 27% een rechtspersoon en 10% een vereniging van natuurlijke personen. In 2020 startten in totaal 399 ondernemingen een landbouwactiviteit op, in 2021 waren dat er 453. In 2020 startte 26% als gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, 14% als gespecialiseerd tuinbouwbedrijf, 30% als gespecialiseerde veeteeltbedrijf en 13% als gemengd bedrijf. Van 17% kon er geen typologie bepaald worden.

startende landbouwbedrijven

Stoppende landbouwbedrijven

In de periode 2016-2020 schommelde het aantal stoppers tussen 512 en 772 per jaar. 81% van de stoppende bedrijven in de periode 2016-2020 waren eenmanszaken, 12% rechtsvormen en 7% verenigingen van natuurlijke personen. In 2020 stopten 623 landbouwbedrijven hun activiteiten, in 2021 waren er dat slechts 162. In 2020 was 35% van de stoppende bedrijven een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, 12% een gespecialiseerd tuinbouwbedrijf, 27% een gespecialiseerd veeteeltbedrijf en 9% een gemengd bedrijf. Van 17% kon geen typologie bepaald worden.

stoppende landbouwbedrijven

Dalende trend

De trend naar minder landbouwbedrijven is er al langer. Het aantal bedrijven gekend in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met een landbouwactiviteit daalt van 27.253 in 2009 tot 23.321 in 2021. Dat is een daling met 14% of 1,2% per jaar. De daling van het aantal bedrijven lijkt wel wat af te vlakken. Tussen 2011 en 2016 verdwenen er in Vlaanderen (incl. Brussel) 1.720 bedrijven, en tussen 2016 en 2021 nog 1.100. Sinds 2018 verdwenen er minder dan 450.

In alle provincies verdwijnen er in dezelfde mate landbouwbedrijven. De verhouding tussen de verschillende provincies is op 10 jaar tijd niet veranderd. West-Vlaanderen huisvest een derde (34%) van alle landbouwbedrijven in Vlaanderen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (26%), Antwerpen (16%), Limburg (12%) en Vlaams-Brabant (11%). In 2021 is 76% van de ondernemingen die gekend zijn in de KBO met een landbouwactiviteit een eenmanszaak (zelfstandige, onderneming natuurlijke persoon), 20% een rechtsvorm en 4% een vereniging van natuurlijke personen.

Meer details zijn te lezen op de site van het Departement Landbouw en Visserij.

Statistiek Vlaanderen - MV

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken