Startpagina Akkerbouw

"Buren spreken me soms aan over het feit dat onze klaver het zo goed doet"

Bedrijven die omwille van PAS ammoniakbesparende maatregelen moeten nemen, zien weer heil in gras-klaver inzaaien als basis voor het voederrantsoen. Toch zijn er een aantal aandachtspunten. Voor een goed product heeft men kennis nodig van de bodem, moet men een correcte onkruidbestrijding uitvoeren en nauwkeurig bemesten.

Leestijd : 4 min

Een mengsel gras-klaver inzaaien staat omwille van de stikstofproblematiek in de focus. Ook melkveehouder Frederik Cottry is intens bezig met de grasklaverteelt. Hij heeft al 15 jaar een melkveebedrijf in Bulskamp bij Veurne. In zijn bedrijf houdt hij een honderdtal melkkoeien, die hij melkt met een melkrobot. Naast het bedrijf bezit hij vooral percelen die gekenmerkt zijn door zware gronden. “Die willen we optimaal gebruiken, met teelten die functioneel zijn voor een melkveebedrijf”, vertelt hij tijdens het thematisch uitwisselingsmoment (TUM) van B3W.

Al 8 jaar grasklaver

Het bedrijf van Fredrik bestaat uit 57 ha, met 13 ha blijvende weide. De rest is akkerbouw, wat ook deels gebruikt wordt als voeder voor de koeien. Het gaat om 20 ha maïs, 5 ha suikerbieten, 7 ha luzerne en 8 ha grasklaver. Dit jaar wou hij echter ook experimenteren, en zaaide hij 3,5 ha aan mengteelt triticale - veldbonen in.

Met grasklaver is hij zo'n 8 jaar geleden gestart. Hij kiest voor witte klaver en Engels raaigras. Uit ondervinding vindt hij dat dit goed werkt. Met rode klaver heeft hij dan ook weinig ervaring. “Het begon met de boekhouder die me erop wees dat grasklaver nuttiger zou zijn dan enkel gras”, zegt hij lachend. Hij geeft wel aan dat het niet altijd evident is. “Het een jaar lukt het beter dan het andere.”

Kunnen inpassen in rotatie

Het wordt altijd gezaaid begin oktober na een maïsteelt, wat niet ideaal is. “Het zou beter zijn om na een tarwe- of gerstteelt te zaaien en dus vroeger. Dan heeft de klaver meer kans op slagen. De zaaizaadbedrijven waarschuwen me altijd dat het redelijk laat is voor de kieming.”

Voor hem past het echter zo in de rotatie. “Het lukt op die manier toch redelijk goed. Het is wel wat afhankelijk van de weersomstandigheden na het zaaien van de slaagkans van de grasklaver .” Het tweede jaar na het maaien wordt het veld omgeploegd, om in het voorjaar terug maïs te telen.

Een goede kuil

Het voordeel van klaver is vooral om een goede grasteelt en -kuil te hebben. Bij Frederik gaan de eerste 2 snedes in de kuil voor de melkkoeien. “Ik bemest redelijk veel in het begin van het jaar, ook met kunstmest. Je voelt dat, als je veel bemest, de klaver iets onderdrukt wordt en het gras de overhand neemt van klaver, maar toch wil je een goeie graskuil en eiwit oogsten en daarom is dat ook de manier van werken.”

Vanaf half februari en later start Frederik met runderdrijfmest. Hij heeft een robot op het bedrijf, die het spoelwater in de mestkelder laat, zodat de mest 30 tot 35 % verdund wordt. Erna strooit hij nog zo’n 250 kg ammoniumnitraat. “Zo werken we dus: de eerste 2 snedes bemesten we goed en erna laten we de teelt op zijn beloop. Dan zie je wel dat de klaver het verder overneemt, dat het gras meer honger heeft en de meststoffen wel wat zakken. Toen ik in november het perceel omploegde, kreeg ik veel klaver te zien.”

Zaaibed aanleggen

Het doet Frederik pijn om de klaver dan weg te doen, aangezien de klaverteelt wel mooie resultaten geeft. “Natuurlijk lukt het niet altijd. Er zijn veel factoren waarmee je rekening moet houden, zoals het weer. Toch spreken buren me soms aan over hoe het komt dat onze klaver het zo goed doet.”

Frederik denkt dat het een voordeel is dat hij altijd een nieuw zaaibed maakt voor de grasklaver. “Er is een buurman die al veel geprobeerd heeft, bovenop gestrooid en met wiedeg trachten wat in te werken bijvoorbeeld. Met een zaaibed heb je, denk ik, wel meer kans, maar voor mij werkt dit op mijn zeer zware gronden. Op lichte gronden zijn er misschien andere mogelijkheden. Ik merk wel dat het in onze streek moeilijk is om de klaver aanwezig te krijgen en te houden.”

Terug soepele bodem

Grasklaver vindt hij een zeer goede teelt als je veel maïs en suikerbieten op je bedrijf hebt. Na 2 jaar grasklaver merkt hij dat de bodemkwaliteit erop vooruitgegaan is. “En dat werkt veel beter. Voor mij is het ook altijd moeilijker om de bodem goed fijn te krijgen. Als je ploegt na een maïsteelt, heb je een grover zaaibed. In januari en februari druk ik het nog wat aan.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Akkerbouw

Tarweprijs maakt sprong na dambreuk Oekraïne

Granen De wereldmarktprijzen voor tarwe zijn gestegen na het nieuws dat een stuwdam in Oekraïne op 6 juni werd verwoest. Naast de duizenden mensen die gevaar lopen door de instorting van de stuwdam in Nova Kachovka, dreigt een overstroming ook de export van graan te belemmeren.
Meer artikelen bekijken