Startpagina Veeteelt

Wordt het stikstofplan dan toch bijgestuurd?

De meer dan 20.000 bezwaarschriften over het stikstofplan (ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER) zouden intussen verwerkt zijn. Dit maakt dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) met een bijgestuurd plan naar de regering trekt. Dat staat vandaag (23 december 2022) te lezen in De Tijd.

Leestijd : 2 min

De auteurs van het artikel in De Tijd schrijven verder dat minister Demir bereid is te sleutelen aan de lijst met ‘rode’ bedrijven. Maar de stregere vergunningsregels voor de landbouw wil ze wel blijven behouden.

Demir trekt met het bijgestuurd plan vandaag dan wel naar de regering, een definitieve oplossing is niet voor vandaag. Dat zal ten vroegste voor januari 2023 worden.

Gelekt werkdocument

De redactie van De Tijd kon een werkdocument of nota die eerder deze week werd opgemaakt over de bijsturing naar eigen zeggen inkijken. Hierin zou staan dat er in plaats van gegevens uit 2015, naar meer recentere cijfers wordt gekeken over de uitstoot van de rode bedrijven, hun locatie en hun stallen. Over de criteria en ‘gedateerde’ cijfers is dit jaar ook bij de politieke meerderheid heel wat rumoer ontstaan.

Meer recente gegevens bekijken in de beoordeling kan ervoor zorgen dat bedrijven verdwijnen van de ‘rode’ lijst en dus niet meer als piekbelaster worden aangeduid. Het kan echter ook tot gevolg hebben dat er ‘nieuwe’ bedrijven die eerder niet rood waren, toch op deze lijst komen te staan.

Uit het werkdocument van deze week blijkt de optie te bestaan dat piekbelasters hun landbouwactiviteiten wijzigen, zolang hun stikstofimpact wordt teruggedrongen. De Tijd noemt dit een tegemoetkoming aan Open VLD. Die partij wil minder werken met verplichte sluitingen en meer met vrijwillige omschakelingen.

Nog een aspect dat licht zou worden bijgestuurd, zijn de reductiedoelen voor kippen- en varkensbedrijven. Deze zouden niet langer op de stal slaan, maar op het gehele bedrijf. Dit biedt de boer het perspectief om te kiezen hoe hij de doelstellingen haalt op bedrijfsniveau en niet iedere afzonderlijke stal moet aanpakken.

Als het voorziene budget het toelaat, zou minister Demir bereid zijn om varkenshouders te laten instappen in de vrijwillige opkoopregeling. Dit is een aspect dat in meerdere bezwaarschriften naar voren kwam.

Pijnpunten blijven

Richting de redactie van De Tijd wil het kabinet-Demir niet reageren op het gelekte en wat zij noemen ondertussen gedateerde document/nota. Minister Demir heeft steeds halstarrig willen vasthouden aan de grote lijnen uit het stikstofakkoord van februari. Hieruit blijkt dat de landbouw onderworpen is aan strengere vergunningsregels dan bijvoorbeeld de industrie. Dat blijft een pijnpunt.

Vraag is hoe de discriminatie tussen sectoren die allebei stikstof uitstoten (juridisch) overeind kan blijven. De laatste weken/maanden zijn er door rechters enkele opmerkelijke uitspraken gedaan over dit aspect. Minister Demir zwaait wel met een juridische nota die het onderscheid tussen landbouw en industrie verantwoordt.

Eerder deze week viel er nog te horen in de media dat de regering het parlement buitenspel wil zetten voor de realisatie van het stikstofkader. Nu valt te horen dat dit niet de bedoeling is.

Tim Decoster

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken