Startpagina Smart farming

EU-proefproject evalueert digitale landbouwoplossingen

Het EU-proefproject QuantiFarm is gelanceerd met als doel de effecten van digitalisering in de landbouw te beoordelen. Het zal een kader ontwikkelen en inzetten om de effectiviteit en prestaties van digitale hulpmiddelen te evalueren die beloven de landbouw te moderniseren.

Leestijd : 3 min

Hoe weten we wat de beste technologie is voor een bepaalde boerderij? Dat is de vraag die leidde tot het basisprincipe van QuantiFarm, een nieuw EU-project dat wil weten of en hoe goed digitale tools presteren in de commerciële landbouw.

Uitgerust met een budget van 7,4 miljoen euro, medegefinancierd door de Europese Unie, zal het project worden uitgevoerd door 32 partners in 20 landen. Het project is in juli 2022 van start gegaan en zal drieënhalf jaar lopen.

Digitale wapens voor de landbouw

Het is zo dat de uitdagingen voor voedselproducenten enorm zijn - variërend van extreme wereldwijde weersomstandigheden tot ontbossing, van gewasziekten tot ontoereikende irrigatie, en alles daartussenin. Precisielandbouw en slimme landbouwtools worden aangeprezen als de oplossing of op zijn minst een betrouwbare helpende hand.

Maar hoe goed werken ze en hoe kunnen boeren bepalen wat het beste is voor hun bedrijf?

Het uitgangspunt van QuantiFarm is gebaseerd op de noodzaak om onafhankelijk de kwantitatieve en kwalitatieve voordelen en de potentiële duurzaamheidswinsten van deze tools te beoordelen, waarbij zowel hun positieve als negatieve potentiële effecten worden onderzocht.

“QuantiFarm heeft een zeer ambitieuze missie: Europese boeren de waarheid vertellen over het gebruik van digitale technologieën”, zei Nikolaos Marianos, het projecthoofd bij QuantiFarm. “Maar om de waarheid te vertellen moet men deze eerst ontdekken! Daarom zal QuantiFarm 30 experimenten uitvoeren in alle Europese bioklimatologische regio's en sectoren.”

Bewijs verzamelen

Ondanks de interesse, investeringen en voordelen van digitale technologieën in de landbouw – vaak bestempeld als ‘precisielandbouw’ of ‘slimme landbouw’ – is de invoering en het gebruik van deze technologieën traag verlopen. En dat is niet zonder reden. Boeren verwachten vaak bewijs dat deze tools werken.

De algemene ambitie van het project is om de verdere inzet van digitale instrumenten te ondersteunen als belangrijke facilitators voor het verbeteren van economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Maar eerst wil het boeren overtuigen met bewijs dat het werkt. Daarna streeft QuantiFarm ernaar om deze beoordelingen en de effecten ervan herhaalbaar, vergelijkbaar en van praktisch nut voor boeren te maken.

Gelanceerd in juli 2022 onder toezich van Horizon Europa met een budget van 7,4 miljoen euro, zal het project worden uitgevoerd met een consortium van 32 partners. Dit omvat boeren, adviseurs en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uit 20 landen, waaronder Finland, Griekenland, Bulgarije, België, Ierland, Spanje, Italië, Nederland, Frankrijk, Roemenië, Litouwen, Letland, Kroatië, Polen, Portugal, Slovenië, Servië, Cyprus, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Een pan-Europese aanpak

De strategie van QuantiFarm zorgt ervoor dat het project de Europese diversiteit adequaat omvat en vertegenwoordigt. In aantallen betekent dit dat 30 testcases verspreid over meer dan 20 landen in 10 (van de 11) biogeografische regio's in heel Europa die zullen plaatsvinden in 100 commerciële boerderijen uit 7 landbouwsectoren in 20 gewassen en dieren.

In het Middellandse Zeegebied van Griekenland wordt Gaiasense bijvoorbeeld gebruikt om olijfbomen te kweken, in de continentale regio Nederland worden bodemsensoren en drones getest in de appelproductie en in de Atlantische regio van Ierland melken robots koeien.

Bovendien zullen deze beoordelingsgegevens die in de testcases zijn verzameld, worden ingevoerd in de QuantiFarm Toolkit om het bewustzijn te vergroten en toekomstige besluitvorming te ondersteunen.

Tools en kennis in handen van de boeren

De toolkit zal bestaan uit een set interactieve en gebruiksvriendelijke tools voor boeren, adviseurs en beleidsmakers. Enkele voorbeelden zijn kosten- en batencalculators, kwaliteitsbewaking- en beleidsmonitoringtools die kunnen worden gedownload en hergebruikt - zelfs van platformen van derden en na de levensduur van het project.

QuantiFarm Digital Innovation Academy zal worden opgericht om ervoor te zorgen dat de boeren de beste tools selecteren die geschikt zijn voor hun individuele behoeften. Het zal ook aanbevelingen doen en adviseren over de meest geschikte bedrijfsmodellen. Daartoe zal de academie 12 trainingsevenementen aanbieden die de aanpak van het ‘Train-the-Trainer’ -programma volgen voor adviseurs, die ondersteunen en stand-by zijn als consultants voor boeren.

Deze gezamenlijke inspanning, hoopt QuantiFarm, zal echt en systematisch bewijs leveren voor de wijdverspreide veronderstelling dat de adoptie van digitale technologieën boeren financieel ten goede komt en positieve effecten heeft op de sociale en ecologische duurzaamheid van de landbouw.

Daarmee draagt QuantiFarm bij aan het (weinige) werk dat tot nu toe is gedaan aan het werkelijke kostenvoordeel van het gebruik van digitale technologieën om te vergelijken tussen gedigitaliseerde en niet-gedigitaliseerde bedrijven met vergelijkbare agronomische activiteit.

KU Leuven

Lees ook in Smart farming

Oogsten en grondbewerking bij rijpaden

Mechanisatie Het afgelopen najaar organiseerden de Boerderij van de Toekomst en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw in Lelystad (provincie Flevoland) een demodag Bodemsparende Mechanisatie. Het ging daarbij om oogst en grondbewerking vanaf rijpaden en om robotisering in de akkerbouw.
Meer artikelen bekijken