Startpagina Mechanisatie

Hooibeekhoeve zet verder in op precisielandbouw

De Hooibeekhoeve uit het Antwerpse Geel, zet verder in op precisielandbouwtoepassingen door 2 nieuwe tractoren te leasen die voorzien zijn van een RTK-gps stuurautomaat, draadloze communicatie en een telematicaportaal.

Leestijd : 4 min

Begin juli vond de officiële sleuteloverhandiging plaats op de Hooibeekhoeve. Steyr tractorenverdeler Jan Caeyers gaf in aanwezigheid van Tjörven Van de Velde, Business manager, en Tom Vindevoghel, Performance manager, de sleutels aan personeelsleden van de Hooibeekhoeve: Brent Dierckx, Ward Boets en Gert Van de Ven.

Het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling nam zo een nieuwe Steyr 4130 Expert CVT en 6175 Impuls CVT in gebruik. De tractoren hebben respectievelijk een nominaal vermogen van 130 en 175 pk, met boost ligt dit op 140 en 225 pk. “De bediening tussen de 2 tractoren is identiek via de Multicontroller (bedieningsconcept op joystick en armleuning), waardoor overstappen van de ene tractor naar de andere vlot verloopt”, geeft Tjörven Van de Velde aan. “De 6175 Impuls CVT zal veel voor de mesttank staan. De continu variabele transmissie is hier ideaal om vlot aan een variabele afgifte te doen”, geeft hij nog mee.

Bij de nieuwe tractoren hoort nog het S-Fleet telematicapakket dat een partner vormt voor alle lopende onderzoeken op de proefvelden van de Hooibeekhoeve. Het telematicapakket laat toe om continu gegevens te verzamelen over veldbewerkingen. Maar ook om draadloos vooraf gemaakte taakkaarten in de tractor in te laden.

Sinds 2010

Onderzoeker Gert Van de Ven geeft aan dat ze al sinds 2010 actief zijn met precisielandbouw op de Hooibeekhoeve. Toen ging het over een tractor met een gps-stuurhulp die een nauwkeurigheid van 30 cm behaalde. Er was ook een Isobusgestuurde meststofstrooier beschikbaar en de focus lag toen op ‘recht rijden’.

In 2017 kwamen er 2 tractoren met RTK-gps stuurautomaten die een precisie van 2 cm opleverden. Eén van die toenmalig nieuwe tractoren was uitgerust met een bandendruk-wisselsysteem. Ook het brandstofverbruik kon toen makkelijk bijgehouden worden.

Een lage bandenspanning laat duidelijk een lager brandstofverbruik zien. “Al komt dit effect meer tot uiting in een ‘nat’ seizoen”, geeft onderzoeker Van de Ven aan. Nog een vaststelling die hij deed is dat ondergronders bij ploegen duidelijk een hoger brandstofverbruik laten zien, dan wanneer deze niet gemonteerd zijn.

Isobus

Steeds meer dienden er zich projecten met betrekking tot precisielandbouw aan op de Hooibeekhoeve die uitgevoerd konden worden. Het Isobus-gestuurde machinepark werd verder uitgebreid met de combinatie van een rotoreg met zaaimachine en met een maïsplanter. Er kan nu aan een variabele zaaddosering gedaan worden met de maïsplanter. De vraag wordt onderzocht hoeveel meer of minder de zaaidichtheid kan bedragen.

In samenwerking met het Landbouwcentrum Voedergewassen kwam er een nieuwe mestton met NIR-sensor en sectiegestuurde injecteur. Hieruit bleek reeds dat de nutriënteninhoud van de drijfmest stevig kan verschillen. Er zit zelfs verschil op naargelang een putstaal of tonstaal wordt genomen. Weet wat je geeft is dus heel belangrijk. Het kan zomaar enkele tientallen kuubs verschil maken per hectare.

In het Vlaio-project ‘Precisiemest’ gaat Hooibeekhoeve met behulp van bodemscans en het verzamelen van data in, op en boven het land aan de slag met diverse data zoals grondsoort, totaal organische koolstof, zuurtegraad, elektrische geleiding (EC)… Na de dataverwerking volgen acties op het veld zoals variabel bemesten of online meten van de mestsamenstelling. Achteraf leggen de onderzoekers de link met opbrengst, kwaliteit en nitraatresidu en wordt bekeken welke parameters waar voor een verschil kunnen zorgen.

Evolutie

Het precisielandbouwverhaal aan de Hooibeekhoeve evolueerde gedurende de jaren steeds. Zo konden ze ook de prestaties van hun loonwerkers met gps beginnen opvolgen. Zaaien, spuiten en mengmest toedienen gebeurt nu allemaal met gps-stuurautomaten met sectie-afsluiting.

De hakselaar van de loonwerker beschikt ondertussen over opbrengstmeting en een NIR-sensor.

Sinds 2012 worden proeven met RTK-gps technologie uitgevoerd. Eens om heel plaatsspecifiek drijfmest te geven, gevolgd door het zaaien van maïs in een volgende werkgang. Ook de strip-till zaaitechniek is zo al beproefd. Een RTK-gps stuurautomaat is hier onontbeerlijk.

In 2018 werden precisielandbouwtechnieken verder geïntroduceerd door bodemscans en het maken van taakkaarten, waarna variabel kalk werd gestrooid.

Vereenvoudigde proefveldwerking

De precisielandbouwtoepassingen zijn een dankbaar hulpmiddel om de proefveldwerking uit te voeren. Gert Van de Ven legt ons uit dat ze vroeger soms een halve dag en meer bezig waren met rolmeters, hoekpalen, en piketten en veel op- en afgeloop alvorens de proefvelden waren uitgezet.

Nieuwe technologie reduceert deze tijd tot een half uurtje. Via het gps-systeem op de tractor worden de contouren van de proefvlakken nu uitgemeten en uitgezet.

Ieder proefveldobject krijgt een nummer mee. Op basis hiervan kan de tractorbestuurder makkelijk naar het juiste proefveldplotje rijden en de nodige behandeling uitvoeren.

Telematicaportaal

Zoals eerder aangehaald hoort met de ingebruikname van 2 nieuwe tractoren ook het gebruik van het mySteyr.com telematicaportaal. Gebruikers kunnen hier kosteloos een online account aanmaken om hun tractoren/machinepark te registreren.

Tom Vindevoghel legt uit dat deHooibeekhoeve bedrijfs- en machinegegevens kan bewerken, maar ook in realtime kan observeren wat de machines aan het doen zijn. Indien gewenst, en er de toestemming voor gegeven wordt, kan ook de tractorleverancier de voertuigprestaties mee opvolgen. Zo kan er zelfs preventief ingespeeld worden op mogelijke storingen. De dealer kan de tractor dus opvolgen, zonder de gebruiker te storen. Tom Vindevoghel benadrukt dat de landbouwer in dit geval de Hooibeekhoeve eigenaar blijft van de agronomische gegevens. Het is zelfs mogelijk dat de Steyr-dealer hier geen inzage in heeft, als de gebruiker dit verkiest.

Analyseren en rapporteren

Via verschillende tabbladen kunnen gebruikers snel alle landbouwgegevens analyseren in het telematicaportaal. Bovendien is het compatibel met meerdere formaten, die via een draadloze bestandsoverdracht of een USB-stick kunnen worden ontvangen. Gebruikers kunnen bestanden, zoals kaarten van veldgrenzen of voorschriftkaarten voor variabele afgifte, direct naar de relevante machine sturen, voor een naadloze communicatie.

Met het online S-Fleet-telematicaportaal kunnen ook snel rapporten worden gegenereerd. De veldweergave kan bijvoorbeeld helpen oogst- of bodemkaarten te genereren, terwijl de rapporteringsfunctie een beknopte samenvatting kan geven van de werkzaamheden die op een specifiek veld zijn verricht.

Het telematicaportaal kan zowel geïnstalleerd worden op smartphone als desktopcomputer.

Tim Decoster

Lees ook in Mechanisatie

Thomas More-studenten ruilen 5 dagen hun leslokaal in voor hal 7

Agribex De sector heeft een acute nood aan deskundige werkkrachten die thuis zijn in landbouwmechanisatie. Het beroep wordt daarom extra in de kijker gezet in hal 7 op het thema-eiland Workshop Live tijdens Agribex. Studenten Landbouwmechanisatie van de Thomas More-hogeschool zullen er dagelijks aan de slag zijn.
Meer artikelen bekijken