Startpagina Akkerbouw

Nog steeds hoge vraag naar vlasvezel

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) geeft in zijn marktbericht van december 2022 aan dat voor vlasvezel de vraag nog steeds extreem hoog is. Het aanbod kan momenteel de vraag niet dekken. Een vaststelling die bevestigd wordt door de verkoopprijzen.

Leestijd : 3 min

Sinds eind oktober - begin november merkt het ABV wel een duidelijke vertraging in de hoge vraag. Ze zien dat verderop in de keten men in plaats van massaal aan begint te kopen (en een bufferstock) aanlegt, men over gaat naar ‘aankopen wat benodigd is’.

De vooruitzichten voor het ganse productiejaar 2022-2023 van het West-Europese vlas tonen dat de marktvraag en het aanbod een evenwicht gaan bereiken.

Europese rendementen variabel

Op Europees niveau blijken voor de campagne 2022-2023 de rendementen zeer variabel, in functie van de streek. Ook de kwaliteit is zeer gevarieerd. Voor de oogst 2023 blijkt er binnen Europa heel wat meer wintervlas uitgezaaid in oktober 2022 dan de voorgaande campagne. Het wintervlas kende tot heden een zeer mooie groei. Het wordt uitkijken wat het effect gaat zijn van de winterprik van midden december 2022, die toch her en der nachtvorst met zich meebracht.

De uitzaai van wintervlas is niet zozeer een uitbreiding van het voorziene areaal voor 2023, maar wel een verschuiving van lentevlas naar wintervlas. De rendementen van wintervlas liggen op vandaag reeds in de lijn van die van het lentevlas. Door de verschillende periodes van uitzaai, en van oogst tussen wintervlas en lentevlas geeft dit risico-spreiding voor de vlasser.

Voor wat de lange vezel betreft is België volledig bezig met de oogst van 2022 te verwerken. In Frankrijk is de verwerking van campagne 2021 en 2022 lopende. Het ABV ziet bevestiging van wat reeds in september-oktober werd waargenomen: de kwaliteit van de vezel van campagne 2022 is beter dan die van 2021. Door een gebrek aan regen is echter de opbrengst in strovlas/ha laag, en voor de vezel ontbreekt vaak de typisch ‘blauwe’ kleur – maar de kwaliteit van de vezel is wel aanwezig.

Wat de korte vezel betreft, ook hier krijgen we bevestiging door van de eerste vaststellingen: van campagne 2022 is het rendement korte vezel veel lager dan van campagne 2021. In de eerste maanden wordt niet direct verwacht dat er minder korte vezel op de markt zal komen vermits binnen Frankrijk op heden nog grotendeels campagne 2021 verwerkt wordt.

België

Er is quasi geen stock van lange vezel in België voor de campagne 2022-2023, alles wat geproduceerd wordt, komt op de markt. De hoogste/fijnste kwaliteiten zijn beperkt in volume. De stocks gezwingelde lange vezel zijn quasi nihil. In campagne 2022 zal ook het beschikbare strovlas verwerkt worden. Verwacht wordt dat er tegen het einde van de campagne 2022 er geen stock van strovlas zal zijn in België.

De algemene kleur van het vlas (vezel) is vrij bleek ‘roestkleur’ wegens gebrek aan regen tijdens de rootperiode, en hittegolf. Het zwingelen van het strovlas oogst 2022 moet met aandacht, opvolging en aangepaste cadans gebeuren.

De gemiddelde verkoopsprijzen voor de lange vezel zijn vooral de voorbije maanden exponentieel gestegen. Het ABV ziet sinds voorjaar/zomer 2022 een prijs die exponentieel verloopt.

Een hoge stock korte vezel is aanwezig, en licht afbouwend. Met het aantrekken van de prijzen worden alle categorien op vandaag terug meer vermarkt. De verkopen van de volumes korte vezel zijn zeer hoog de voorbije 2 maand.

ABV - TD

Lees ook in Akkerbouw

Kunnen er nog uien gezaaid worden?

Groenten Veel uien zijn momenteel nog niet uitgezaaid, zegt Jonas Bodyn van Viaverda, de fusie van de vroegere proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt. Enkel onder specifieke omstandigheden is het nog de moeite om de uien alsnog te zaaien.
Meer artikelen bekijken