Startpagina Akkerbouw

Overheid lanceert LV-Agrilens app op Agriflanders

Op Agriflanders heeft het departement Landbouw en Visserij een mobiele app, LV-AgriLens, gelanceerd waarmee landbouwers hun bedrijfsdossier bij het departement kunnen vervolledigen, maar waarmee ze ook essentiële informatie op het veld zelf kunnen raadplegen.

Leestijd : 4 min

Landbouwers werken met tal van onzekerheden, plotse regenval, lange periodes van droogte, teelten die niet opkomen of andere onvoorziene omstandigheden. Al deze zaken kunnen een impact hebben op het dossier van een landbouwer, op het kunnen naleven van voorwaarden om premie te verkrijgen of op het kunnen naleven van wettelijke verplichtingen. Daarom lanceert het departement Landbouw en Visserij een mobiele app, LV-AgriLens. “Het is een mooie aanvulling op het e-loket”, aldus Ruben Fontaine van het departement Landbouw en Visserij. “We hebben nog ideeën om de app verder uit te bouwen om landbouwers in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden en om beter informatie uit te wisselen.”

De projectleider voor de app, Timo Ghijsels, stelde de app voor op Agriflanders.
De projectleider voor de app, Timo Ghijsels, stelde de app voor op Agriflanders. - Foto: MV

Info en foto’s via mobiele app

De nieuwe app LV-AgriLens laat landbouwers toe om hun bedrijfsdossier bij het departement via de smartphone op een gemakkelijke manier te vervolledigen. Het dossier kan zo vlotter verwerkt worden. Het departement Landbouw en Visserij maakt voor de landbouw de taken klaar, die hij kan openen en behandelen met de app. Zo kan het departement bijvoorbeeld vragen om foto’s te nemen, om twijfel weg te werken.

Landbouwers kunnen in LV-AgriLens ook proactief foto’s opladen om te bewijzen welke teelt waar is ingezaaid of om te bewijzen dat een bepaalde teelt (bijvoorbeeld ecoregeling) werd ingezaaid op een bepaald perceel tegen een bepaalde datum. De foto’s zijn ‘geotagged’ of voorzien van de GPS-coördinaten, en ook het tijdstip is zichtbaar. Fontaine: “Op deze manier zijn de foto’s die opgeladen zijn zeer goed bewijsmateriaal, het is niet manipuleerbaar.” Bovendien hoeven deze foto’s niet door de landbouwer zelf te worden opgeladen, maar kunnen ook derden (loonwerkers, familieleden…) dit in hun plaats doen. Op die manier winnen ze heel wat tijd en hoeven ze niet telkens op een desktop in te loggen in hun elektronisch dossier.

In LV-AgriLens vindt de landbouwer ook voor hem essentiële informatie over de landbouwgebruikspercelen en over een aantal kaartlagen. Zo kan de landbouwer tijdens de ploeg- of zaaiwerkzaamheden op het veld snel een aantal zaken nagaan: welke teelten stonden er de voorbije jaren op dit perceel? Welke categorie waterloop loopt er langs dit perceel? Hoeveel afstand moet ik respecteren tot de waterloop? Waar precies loopt de grens van het naburige Natura2000 gebied?

Drie grote functionaliteiten

De projectleider voor de app, Timo Ghijsels, stelde de app voor op Agri-flanders. Zo geeft hij aan dat de app opgebouwd is uit 3 grote functionaliteiten: een percelentab, een takentab en een fotogalerij. In het tabblad percelen vindt de landbouwer alle informatie over zijn percelen terug, en kan hij kaartlagen gebruiken. De privacy van de landbouwer wordt hierbij gerespecteerd. “Men kan van andere percelen de teelthistoriek bekijken, maar je kan niet alle perceelsgegevens van de landbouwer checken.”

Via het tabblad ‘Taken’ kan de landbouwer lezen welke taken het departement Landbouw en Visserij heeft aangemaakt. Hier moet de landbouwer vragen beantwoorden of foto’s maken van het perceel. Ten slotte kan de landbouw onder de tab ‘Foto’s’ alle foto’s terugvinden die hij nam om een taak te beantwoorden.

Met digitalisering meer op maat werken

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw, is tevreden: “Voor een duurzame toekomst is het belangrijk dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector voluit gaat voor digitalisering. Daarom hebben het departement Landbouw en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het departement EWI samen de app LV-AgriLens laten ontwikkelen. Deze app zet onze land- en tuinbouwers op de weg van de digitalisering. Ik wil onze landbouwers dan ook aanmoedigen om de komende weken en maanden LV-AgriLens te ontdekken.”

Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij: “Technologie in de landbouwsector staat niet stil. Ook het departement Landbouw en Visserij trekt voluit de kaart van de innovatie en gaat op eigentijdse wijze met haar kerntaken om. Via satellietbeelden worden percelen op grote schaal opgevolgd. Waar meer gedetailleerde informatie nodig is, kunnen landbouwers vanaf nu op een gebruiksvriendelijke manier snel via een foto de nodige informatie aan ons departement bezorgen om hun dossier te vervolledigen. Bovendien opent LV-AgriLens mogelijkheden om in de toekomst meer op maat te kunnen werken.”

Het PIO als motor van innovatie

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten wil de publieke sector in Vlaanderen aansporen om zijn enorme koopkracht meer strategisch in te zetten voor innovatie. PIO biedt overheidsorganisaties begeleiding en cofinanciering bij hun innovatieve overheidsopdrachten. Dit zijn opdrachten waarmee ze innovatieve producten en systemen willen laten ontwikkelen, testen en aankopen in antwoord op hun behoeften en uitdagingen. Anno 2022 ondersteunt PIO meer dan 100 innovatietrajecten.

De LV-agrilens app kan in de Google Play store of in de app store gedownload worden. Het gebruik is vrijblijvend.

MV

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken