Startpagina Veeteelt

Boerenforum hekelt het sluiten van kleine slachthuizen

Boerenorganisatie Boerenforum reageert met dit schrijven op het sluiten van kleine slachthuizen zoals we vorig jaar mee maakten in Eeklo en Zele. Zo valt bijna het doek voor de kleinere slachthuizen in ons land.

Leestijd : 4 min

Veelal zijn het de maatregelen die voortvloeien uit de protestacties van de dierenrechtenbeweging die de kleinere slachthuizen in het land de das omdoen, stelt Boerenforum. De wetten rond dierenwelzijn vormen als het ware de scherprechter die de stekker eruit trekt.

Voor de boerinnen en boeren van het Boerenforum is dat een pijnlijke situatie. “Een dierenrechtenbeweging of dierenbevrijdingsbeweging die mikt op de 'easy targets' of makkelijke doelen in de landbouwsector slaat de bal mis. De grote slachthuizen kunnen zich elke keer weer voegen naar de nieuwe strengere wetgeving, maar Boerenforum moet die grote slachthuizen niet. Voor de dierenbeweging hebben zij één centrale vraag: “Whichside are you on boys and girls... Which side are you on.” Naar het Nederlands vertaald: “aan welke kant staan jullie?”

Wie is winnaar

De Vlaming blijft vlees eten en het aantal vegetariërs en veganisten mag dan al toenemen, er is nog steeds en enorm consumptie van eieren en zuivelproducten in onze regio. Je kan de strijd tegen het slachten van dieren niet voeren zonder je de vraag te stellen wie er sterker wordt van al je strijdgewoel. Voor het Boerenforum is het duidelijk dat de winnaars na jaren duw- en trekwerk de grote spelers zijn... “En dat terwijl onze landbouwers net op zoek zijn naar kleine slachthuizen op mensenmaat. Onze boerinnen willen hun dieren niet afzetten in een anonieme massa waar ze samen met anderen aan de lopende band worden afgemaakt. Onze dieren kregen ruimte om dier te zijn, zichzelf te zijn... Ze slachten in een groot slachthuis klopt niet”, aldus Boerenforum.

Zij nodigen iedereen uit om bij onze boeren binnen te wandelen als er een verkoopmoment of een opendeurdag is. Gegarandeerd krijg je ons credo te horen. ‘Niet meer vlees, maar beter vlees’. Vlees van dieren die ons helpen om kringlopen te sluiten, leent er zich niet toe om een massaproduct te worden. Bovendien zijn onze koeien, varkens, schapen, kippen, … een onontbeerlijke en kostbare schakel op onze boerenbedrijf. Voor de visie ‘niet meer, maar beter vlees’ hadden wij geen moraliserende boodschap nodig van een eerder stedelijk georganiseerde dierenbeweging. Gewoon ons gezond boerenverstand was voldoende.

Groot, groter, grootst

Om die reden vragen we de dierenrechtenbeweging, de dierenbevrijdingsbeweging en ons beleid om de visie goed te kiezen. ‘Which side are you on’ is geen holle leuze. Als je de huidige economische wetmatigheden waaronder de primaire sector kreunt niet aanvalt, dan is het ‘groot, groter, grootst’ en dan zijn de acties en wetgeving voor het dierenwelzijn of het milieu enkel een katalysator van die schaalvergroting. En probeer je dan eens in te beelden wat het is om in die grootschalige wereld het schaap te zijn.

Boerenforum prijst zijn praktijken met dieren niet de hemel in, hun dieren gaan ook naar de slachtbank. Maar de boerenorganisatie heeft wel haar gedacht over wat zij hun dieren in hun laatste levensmomenten toewensen. “De grootschalige slachthuizen horen daar niet bij”, klinkt het duidelijk bij de organisatie. “Zij willen het liefst thuis slachten, als het even kan met vakmensen aan hun zijde die het einde van een dierenleven op een zo goed mogelijke manier kunnen laten plaatsvinden. Het huidige wetgevend kader staat dat bij veel diersoorten niet meer toe. Met de erosie in het slachthuizenlandschap gaat de situatie van kwaad naar erger.”

Twee boerenforums

Omdat Boerenforum nooit bij de pakken blijven zitten organiseren ze op 30 januari een boerenforum in Meise en Londerzeel rond dit thema . Onder boerinnen en boeren gaan ze uitpluizen wat wel en niet kan in de kweek van pluimvee op het eigen bedrijf. Ze gaan ook na wat de huidige reglementering is inzake thuisslachten en maken van de gelegenheid gebruik om samen met de vzw Vlaamse Schapenhouderij – de VSH – na te denken over een campagne om de kleinere slachtinfrastructuren te behouden of verder uit te breiden.

Van de dierenrechtenbeweging en beleid verwacht het Boerenforum een andere houding waarbij de dialoog met de belangenorganisaties van de kleinere boerderijen en de alternatieven in de landbouwsector centraal staat. “Laat ons hopen dat we samen de huidige tendensen van schaalvergroting en een race to the bottom in de landbouwsector kunnen doen keren”, klinkt het binnen de werking.

Concreet is er op maandag 30 januari om 9u een boerenforum bij Hof ter Dreef, Prinsendreef 18, 1860 Meise. Om 13u is er een boerenforum bij Seizoensmaak, Ursene 14 in 1840 Londerzeel.

Boerenforum/TD

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken